2011.01.10 - Balaton Fejlesztési Tanács részére

BALATONPARTI Fürdőegyesületek Szövetsége
elnök

Balaton Fejlesztési Tanács
Dr. Bóka István elnök úr
részére

Siófok
Batthyány u. 1.
8000

Tisztelt Elnök Úr!

A Balaton Fejlesztési Tanács elnökévé választásodhoz valamennyi balatoni üdülőtulajdonos tagunk nevében örömmel és várakozással gratulálunk.

A BFT december 17-én tartott ülésén két olyan levélmásolatot adtam át, amelyek legfonto-sabb célkitűzéseinket tartalmazták, de teljesülésükre sajnos még várnunk kell.

Köztársasági Elnök úrnak írt levélben – beiktatási beszédében megfogalmazott célkitűzéseire és vállalásaira alapozva – a balatoni fürdőkultúrát megalapozó, meghonosító és hagyományait máig megtartó üdülőtulajdonosi réteg érzései és szóhasználata szerinti „jogfosztottságának” orvoslását kértük.

Hangsúlyozzuk, nem a szokott politikai értelemben használjuk a kifejezést, hanem azt hiányoljuk, kifogásoljuk, hogy azok a családok, honfitársak, akik megtakarított jövedelmüket nem dorbézolták, fecsérelték el, vitték külföldre, hanem hazánk évezredes hagyományait követve, jó hazafiak módjára itthon, a Magyar Tenger partján fektették azt be, a legelőkből nyaralótelepeket, városokat varázsoltak, közösségeket hoztak létre. Gyakorlatilag a XX. szd. második felétől nem vehetnek részt közvetlenül ezek további alakításában, fejlesztésükben és hagyományaik őrzésében, a települések vezetői, és az önkormányzatok tisztségviselőinek választásában. A sommás kijelentés mellett tisztában vagyunk az állandó lakossá, valamint az ideiglenes tartózkodásra átjelentkezéssel az üdülő-településen szavazás lehetőségeivel, de ennek visszatartó hátrányai is vannak.
A történelmi hűség megkívánja, hogy ne feledjük el a rendszerváltást követő önkormányzati törvény részönkormányzati intézménye pozitív fogadtatását, amely felkorbácsolta a kedélyeket, mindaddig, amíg ki nem derült, ezzel csak a kényszeregyesített településeknek igyekeztek a törvényalkotók segíteni, az üdülőtulajdonosi kérdést nem, - vagy nem akarták - ismerni. A helyzet azóta sem javult, mert a nemzetiségi és etnikumi kisebbségek részére megalkotott kisebbségi részönkormányzatok választása és jogköre, tevékenységük finanszírozása ugyan jogrendünk új részévé vált, de az üdülőkörzetekben a náluk sokkal népesebb üdülőtulajdonosi réteg továbbra is „jogfosztott!” maradt.
Hazánkban Verbőczi óta a fejekben a politikai választás a röghöz kötött választót megillető „egy fő – egy szavazat” elv él és elfogadott. Az ettől eltérő jogosultságot igénylő egyéneknek esetleg akár több helyszínre is, nem a politika, hanem a gazdaságirányítás céljából az adott települések településirányító önkormányzatai választásaira leadható szavazatairól tudomá-sunk szerint nincs szó, bár ma már ezt a technika minden veszély, visszaélés nélkül lehetővé tehetné!

Külföldi honfitársainknak szavazati jog megadása is valójában ezt a tabut döntögeti.
Javaslatunk elfogadásával a „Balaton megyében” a „Magyar Tenger Üdülőrégióban” és kisebb közigazgatási egységeiben, a járásokban is megoldódhatna az üdülőtulajdonosok részvétele a balatonparti települések önkormányzatai munkájában is.

Természetesen egy ilyen rendszer kialakítása – elfogadása hosszú vitákkal és politikai csatározásokkal terhelt időt venne igénybe, ezért gyakorlati okból javasoljuk, hogy azoknál a településeknél, amelyeknél az üdülőépületek aránya – önkényesen választva – a 30 %-ot eléri, ill. meghaladja, az üdülőtulajdonosok bíróságilag bejegyzett érdekvédelmi egyesületeinek választott vezetősége társönkormányzati (üdülőtulajdonosokat is érintő témákban tanácskozási, határozathozatalt „vétózó”, helyesebben egyeztetésre, megegyezésre kötelező halasztó hatályú) szavazati jogosítványt is kapjon. Azoknál a településeknél, amelyeknél az egyesület nem bejegyzett, a helyzetet jogilag rendezni kell, ahol nincs egyesület, alapítani kell (lehet), ill. a társönkormányzatot az üdülőközösségnek közvetlenül kell megválasztania.

Javaslatunk csak látszólag egyoldalú, ma a települések nem élnek az üdülőtulajdonosok körében fellelhető sokirányú potenciálisan rendelkezésre álló szakmai segítség igénybevé-telének lehetőségével. Partneri kapcsolatban ez könnyen elérhetővé válna és az üdülőtulajdonosok sem éreznék többé, hogy csak „fejőstehénnek” tekintik őket.
Az önkormányzatok részére juttatott központi források szétosztásánál csak az állandó lakosok számát veszik figyelembe, így a Balaton törvény előírásainak és az üdülőhely követelményeinek megfeleléséhez szükséges feladatok finanszírozásához be kellene számítani az üdülőtulajdonosok évi „ott-tartózkodásának” alapján képzett korrekciót is. Ennek számszerűsítéséhez a 2011. évi népszámlálás lehetőséget is adhatna, ha igényelnék!

Tisztelt Elnök Úr!

Nem kívánjuk a törvénykezés és vitatható gyakorlat összes terhét válladra tenni, de kérjük, érezd át kéréseink jogosságát és vállald fel képviseletét is.

A BFT elnökétől kérjük, velünk együtt javasoljad és hass oda, hogy a Balatonparti Fürdőegyesületek Szövetsége kapja vissza a hajdani „Balatoni Regionális Fejlesztési Tanácsban” már viselt „tisztségét” az önálló, szavazati joggal járó tagságot, a balatoni régió üdülőtulajdonosai felelősségteljes képviselete lehetőségét a testületben.

A másik átadott levél záró részében a megvalósítás egyik lehetséges módját vázoltuk.

Bízunk megértésedben, kérjük és reméljük, támogatod kérésünket.

Zánka, 2011. 01. 10.

Tisztelettel:

Basa István