SZEMÉTSZÁLLÍTÁS DÍJA 2011.

Az önkormányzat képviselő testülete a 2010. december 15-i ülésén 10,69%-os emelést fogadott el. Arra hivatkoztak, hogy nem tehetnek mást, mivel törvényi kötelezettségük a 2011. évi szemétszállítás biztosítása, és nincs idő további tárgyalásra. Tiltakozásom ellenére történt az emelés elfogadása! Felhívtam a képviselők figyelmüket és kértem arra őket, hogy már 2011. januárban kezdjenek el dolgozni a 2012. évi szemétszállítási díj megállapításán, tovább arra, hogy fogjanak össze a többi önkormányzattal a cél érdekében. Kérjenek megfelelő és részletes költségszámítást az AVE Zöldért Zrt-től, amit megtehetnek, hiszen a működtető Konzorcium tagja Balatonszárszó, a tulajdonos 203 Önkormányzat között.
dr. Gimesi András

--------

Balatonszárszói Üdülőegyesület
elnök
8624 Balatonszárszó, József Attila út 31.
Postacíme: 1062. Budapest, Délibáb u 26. I/1.

Dorogi Sándor úr
polgármester
Balatonszárszó Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

8624. Balatonszárszó
Hősök tere 1.

Tisztelt Polgármester úr!

Kérésére megvizsgáltam az AVE-Zöldfok Zrt. vezetőjének a polgármestereknek címzett levelét és a 2011. évi szemétszállítási kalkulációt, és azzal kapcsolatban a következő észrevételeket teszem.

A levél stílusa egy a térség nagy és monopolisztikus, globális közszolgáltató vezetőjének agresszív megnyilvánulásait tartalmazza szemben a kicsi, az elszigetelt és a kiszolgáltatott helyi önkormányzatokkal, amelyek nem tudtak összefogni egy közös cél érdekében. Ezért lehetőséget lát arra, hogy akaratát az önkormányzatokra erőltesse! Továbbá, erőltetett és félrevezető dolog a hasonlítás az osztrák és a német közszolgáltatási díjakkal, és ugyanezt nem tenni a fizetésekkel és az életszínvonallal.
Új gondolat a levélben az a törekvés, hogy az állandó lakosokat az üdülőtulajdonosokkal szembe állítsa, „oszd meg és uralkodj” elv alapján. Pedig úgy gondolom, hogy a szemétszállítás díjának meghatározásánál mind a két tulajdonosi rétegnek azonos az érdeke! Határozottan vissza kell utasítani azt a nézetet, amely a tulajdonosok döntő többségét úgy próbálja beállítani, mint gátlástalan és illegális szemétlerakót.

Az AVE Zöldfok Zrt. 2011. évre kétféle költségkalkulációt készített, tekintettel arra, hogy a Konzorcium még nem határozta meg a 2011. évi ISPA/KA külön költségeket. A Konzorcium, amelyet a 204 önkormányzat alkot (köztük a Földvári kistérség községei) meddig vár a döntés meghozatalával!
Évek óta azonos sablon szerint készül a költségkalkuláció. Az átadott díjkalkuláció csak becsült adatokat tartalmaz az egyes költségfajtákra vonatkozóan. Nélkülöz minden alátámasztást és háttéradatot. Nem tartalmazza az AVE Zöldfok Zrt. működését, könyveléseit, elszámolásait, mérlegét, költségvetését, díjpolitikáját, a szolgáltatás színvonalát, stb-t bemutató adatokat
Tájékoztatásul mellékelem az ebben a tárgyban küldött 2008. évre szóló, de ma is aktuális díjkalkulációt értékelő levelünket.
A Dél-Balaton és Sióvölgye térségben önkényes és helytelen a lakosegyenérték (LE) meghatározása, aminek segítségével osztják szét, ill., terhelik ki a településekre az egyébként tetemes ISPA/KA és más költségeket.
Az önkormányzatok, mint résztulajdonosok képviselőjükön keresztül jogosultak a konzorcium döntéseibe beleszólni, saját és a képviselt tulajdonosok érdekében információt, tájékoztatást kérni a konzorcium működését, költségvetését, a díjpolitikát, a szolgáltatás színvonalát stb. illetően, és észrevételekkel élhetnek, különösen akkor, ha a konzorcium működése nem átlátható.

Meggondolandó az a lehetőség, amely jelentősen csökkentheti a községből elszállításra kerülő hulladék mennyiségét. A csak növényi hulladékot tartalmazó tavasz-őszi, valamint a szezonban a levágott fű hetenkénti feldolgozása, illetőleg gyűjtése helyben történjen. Lehetséges a komposztálás, vagy gyűjtőhelyen a fű kiszárítása (10-20 %ára csökken a súlya) és ezt követően az elszállítása a hulladék feldolgozó telepre.

Továbbá, tájékoztatom arról, hogy a Vidékfejlesztési Minisztérium honlapjára 2010. 11. 25-én felhelyezett (2010. 12. 08-ig észrevételezhető) a 2010. évi … törvény a hulladékképződés megelőzéséről és a hulladékgazdálkodásról alkotott törvénytervezethez a Balatonparti Fürdőegyesületek Szövetsége és több tagszervezete is módosító javaslatot tett.

Végezetül megjegyzem, az ÁVE Zöldfok Zrt. 2011-es díjjavaslatait nem tartom elfogadhatóan mert az bázis szemléleten alapul, és a kamatos kamat elvén működik. 2010 ben az ISPA költségek indokával a bázis költségek jelentősen emelkedtek, a megküldött javaslat ezt emeli meg egy a hivatalos magyarországi inflációnál magasabb áremeléssel. A látszatra együttműködő társaság taktikásan rögtön két javaslattal is él, ( 1.mell. kb. 105% mos díjszint, 2. mell. kb.110 % árszinttel) tálcán kínál olcsóbb választást a közgyűlésnek, mielőtt az más javaslatot tehetett volna.
Tekintettel a közszolgáltatás kötelező jellegére, szükséges az ellenőrizhetőség, átláthatóság, és az, hogy, a képviselő testületnek lehetősége és kötelessége is legyen az, hogy a díjkalkulációt érdemben vizsgálja, és ne csak formailag, akár bármiféle ellenőrzés, vagy vizsgálat nélkül "elfogadja".

A Balatonszárszói Üdülőegyesület elnöksége reményét fejezi ki, hogy az elkövetkező években kapcsolata a Balatonszárszó nagyközség Önkormányzatával hatékonyan fogja szolgálni a több mint ezerhétszáz üdülőtulajdonban pihenni vágyók érdekét és nyugalmát. Kész ennek érdekében a mindkét fél számára előnyös további együttműködésre.
Budapest, 2010. december 12-én.
Melléklet: 2007. 12.16-i levél
Tisztelettel:
dr. Gimesi András sk.

--------

Az AVE Zöldfok Zrt levele Dorogi János polgármester úrnak:
AVE_level_es_cikk.pdf (1.41 MB)