2010. évi Közgyűlés jegyzőkönyve

Közgyűlési jegyzőkönyv

Felvéve: 2010. augusztus 1-én 10.00 órakor a balatonszárszói Művelődési Ház nagytermében.
Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint 48 fő.
A jelenlévő létszám alapján a közgyűlés nem határozatképes.

Megismételt közgyűlés
Jegyzőkönyv
Felvéve: 2010. augusztus 1-én. 10.30 órakor a Művelődési Ház nagytermében – Balatonszárszó, Szóládi út 20.
Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint 48 fő.
A megismételt közgyűlés az egyesület alapszabálya értelmében határozatképes.
Közgyűlés a tisztségviselőit az alábbiak szerint választja meg:
Levezető elnök: Szendrődi József
Jegyzőkönyv vezető: Lahos Ilona
Jegyzőkönyv hitelesítők: dr. Bálind Sándor és Nagyné Szappanos Éva
A tisztségviselőket a közgyűlés egyhangú határozattal választotta meg.
Levezető elnök megállapítja, a közgyűlés határozatképes.
Napirendi pontok
1. 2009. évi pénzügyi beszámoló, a beszámoló elfogadása.
2. 2010. évi pénzügyi terv, a tervezet elfogadása.
3. Elnök beszámolója az elmúlt év eseményeiről és az egyesület célkitűzéseiről.
4. Beszámoló elfogadása – határozathozatal – hozzászólások.
5. Egyéb.
Közgyűlés a napirendi pontokat elfogadja.
1. napirendi pont : 2009. évi pénzügyi beszámoló, a beszámoló elfogadása
Dr. Gimesi András elnök ismerteti az egyesület 2009.évi pénzügyi elszámolását: 554.456 Ft. induló tökével, 272.394 Ft. kiadással és 282.107 Ft. maradvánnyal.
A 2008. évi önkormányzati támogatást, 100.000 Ft.-ot 2009-ben utalták át, ezért ez az összeg itt szerepel.
Dr. Gimesi András ismerteti a közgyűléssel Dr. Sencz József számvizsgáló könyvvizsgálói jelentését, amely az egyesület elmúlt évi gazdálkodását megfelelőnek, szabályszerűnek minősíti.
1/2010. határozat
Közgyűlés a 2009. évi elszámolást és beszámolót egyhangú határozattal elfogadta.
2. napirendi pont: 2010. évi pénzügyi terv
Az egyesület az előző évi tervben szereplő tételeken nem változtat, a tagdíj bevétel tervezet változatlan.
Ebben az évben is részt vettünk a Nemzeti Civil Alapprogram Dél-Dunántúli Regionális Kollégiumának 2010. évi működési célra kiírt pályázatán, 100.000 Ft.-ot nyertünk, valamint 100.000.Ft önkormányzati támogatással számolunk.
Az elnök ismerteti az egyesület 2010.évi pénzügyi tervet: 572.107 Ft. induló tökével, 279.000 Ft. kiadással és 293.107 Ft. maradvánnyal.
2/2010.határozat
Közgyűlés a 2010. évi pénzügyi tervet az előterjesztés szerint elfogadja egyhangú határozattal, és hozzájárul ahhoz, hogy az előterjesztés szerinti kiadásokat az elnökség végrehajtsa.
3.napirendi pont: Elnökség beszámolója az elmúlt év eseményeiről és az egyesület célkitűzéseiről
Az elmúlt év eseményeiről az elnök tartja a beszámolót:
2010 március végéig történtekről levében tájékoztatót küldtünk minden tagunknak, most erről csak rövid ismertetést adok.
Néhány időszerű téma:
1. Az önkormányzati ülésen hozott döntéssel szemben a www. Balatonszarszo.hu honlapon olvasható: 2010. május 10-15 között kitehető a zöld nyesedék.
2. Szemétszállítás heti gyakorisága még is a 2009. 12. 14. önkormányzati ülésen elvetett Zöldfok Zrt. javaslat szerint történik.
3. Lehetőség van írásban bejelenteni a Zöldfok Zrt. felé 60 liter/szállítási alkalom igénylését, ami költségmegtakarítást jelent.
4. A Jókai utca elején (Vasútállomással szemben) található Vendéglátó ―úgynevezett Bazár sor― bezárásra kerül, a szezonra palánkkal veszik körül az épületet. Ok a közegészségügyi hatóság nem engedélyezte a működést. Ahogy láthatták az épület előtti teraszon két egység megnyitásához hozzájárult az Önkormányzat.
5. A kertmoziról évek óta képtelenek döntést hozni. A képviselő testület ebben az ügyben is, mint a Bazársornál nem tud reális célt kitűzni. A Kaposvári színház ajánlatát nem fogadták el –sörsátor rontaná a bazársor forgalmát.

Az egyesület nyolctagú elnöksége társadalmi munkában végzi feladatát, az Egyesület székhelye az egyik vezetőségi tag nyaralójában térítésmentesen van. Üdülőegyesületünk tagja a Balatonparti Fürdőegyesületek Szövetségének. Egyesületünk képviselője meghívás alapján tanácskozási joggal részt vesz a Balatonszárszó Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésein, nincs szavazati joga, csupán véleményt mondhat az üdülőtulajdonosokat közvetlenül és közvetetten érintő döntésekről.
A község költségvetési bevételéhez (710 mill. Ft) kb.110-115 millió Ft.-tal járulnak hozzá az üdülőtulajdonosok adójukkal. Az állami támogatásokon –un. fejkvótán- kívül az állandó lakosoktól a bevétel kb. 45-50 millió Ft. (kommunális, iparűzési, szgk adó). Üdülők adója 100 Ft-tal 900 Ft/m2-re, telek adó duplájára 200 Ft/m2-re emelkedett. Helyi lakosok kommunális adóját 13.000Ft/év nem emelték. Az önkormányzati ülésen a válasz kérdésemre: a helyiek szegények, az üdülő tulajdonosok gazdagok.

Önkormányzati választás október 3-án:
Minden üdülőtulajdonos kapott tájékoztatást és felhívást összefogásra! Igazolást a választás előtt péntekig személyesen kell kérni az állandó lakhely szerinti önkormányzatnál. Sajnos a 2010. évi L trv. rövid és a jogászok is különböző módon értelmezik.
El kell mondanom elmúlt napok egy eseményét, ami talán jellemzi a Polgármester úr hozzáállását az üdülőtulajdonosok közösségéhez. Július 28-án, szerdán 14.00 órakor telefonon felhívott a Polgármester és röviden közölte: „holnap 9.00 órakor várom az irodában.” Válaszoltam, hogy jelenleg Budapesten tartózkodom, ezért nem tudok másnap reggel ott lenni. Erre a rövid válasz a Polgármestertől: „én meg nem tudok ott lenni aug. 1-én.” és letette a telefont. Bár semmiféle joga nincs magához rendelni, elmentem volna, ha tudok, de nem tudom elfogadni azt, hogy megtorlásként ezt a választ adja.
Szemétszállítás:
Az elmúlt években, visszatérő kifogás a szemétszállítás és annak egyre meredeken emelkedő díja. A téli szemétszállítás - korábbi ígéret ellenére sem megoldott.
Az AVE-Zöldfok Zrt. nyereség érdekelt. Ezt a szolgáltatást talán egy non profit cégnek kellene végezni. A Zöldfok Zrt. költségkimutatását az önkormányzatok elfogadják, pedig mint tulajdonosok (a konzorcium tagjai) kérhetnének részletes költségkimutatást.
A múlt évi, 2009. évi közgyűlésünkön dr. Méhész László polgármester felvetette, hogy az Egyesületünk képviselője vegyen részt a 2010 évi szemétszállítási díjakról a Zöldfokkal folytatandó tárgyaláson. Somfai János elnökségi tag felkészült a témában. Levélben kértük Polgármester úrtól a tárgyalások időpontját, de választ nem kaptunk. Végül Somfai úr erre a témára vonatkozó javaslatainkat és tájékoztatóját az Önkormányzati ülésen mondta el.
Rövid ismertetés a szemétszállítás történetéről:
Az EU a közösséghez csatlakozni kívánó országok egyes alapvető közszolgáltatásainak, többek között a víz, szennyvíz, hulladék infrastruktúra integrált fejlesztésére, támogatására az előcsatlakozás keretében az ISPA programot dolgozta ki. Az ISPA pályázat keretében - a Dél-Balaton és Sió Völgye Hulladékgazdálkodási Projekt- az összköltség 50% ISPA, 40% kormányzati, 10% önrész. A Siófoki Önkormányzat 100%-os tulajdona volt a Zöldfok Rt., amelyet feltőkésítettek a pályázaton elnyert technikákkal. (Az önkormányzati részt Siófok átvállalta, erre kölcsönt vett fel. A törlesztést és kamatokat azonban bedolgozta a szemétszállítási díjba.) 204 település tartozik az alakult konzorciumba. A Balatonföldvári kistérség 24 ezer lakosa nevében eljáró polgármester (aki a szárszói polgármester) 5% szavazattal rendelkezik.
Az AVE 2005-ben 760 millió Ft- adott Siófok város Önkormányzatának a 49,5% -s Zöldfok részvénycsomagért. Siófok meghirdette újabb 25% értékesítését 1 milliárd Ft értékben. 2010-ben a többségi tulajdonos AVE lett, és névváltoztatásra került sor: AVE Zöldfok RT.
Stégek elhelyezése közterületen:
Önkormányzat Jegyzőének októberben közzétett, a vízből kiemelt stégek és vízi-járművek elhelyezésére vonatkozó felhívása szinte megoldhatatlan problémákat és méltánytalan helyzetet teremtett.
A stéggel, csónakkal rendelkező balatonszárszói üdülőtulajdonosok nevében, 2009. októberben, levélben a következőket kértük:
Úgy gondoljuk, hogy a mederhasználati engedéllyel rendelkező karbantartott (azonosítóval ellátott) stégek, csónakok és egyéb vízi-járművek közterületen (vízparton) történő ideiglenes téli tárolása balesetmentes, a terület rendeltetésszerű használatát nem zavarja.
Mindezekre tekintettel kértük Polgármester Urat, hogy kivételes méltányosság címén a vízből kiemelt stégek, csónakok és egyéb vízi-járművek ideiglenes elhelyezését a közterületen (vízparton) október hó 15-től április hó 15-ig engedélyezni szíveskedjen. Úgy tudjuk: nem került sor bírságolásra!
Továbbá, javasoljuk azt, hogy a legutóbb 2008. évben módosított 22/2003 (XII.15) rendelet mind két fél részére elfogadható alkalmazásáról folytassunk megbeszélést, amit a választások utánra halasztottunk.
Huba utcai fürdőhelyről:
A múlt évi közgyűlésen Polgármester úr ígéretet tett arra, hogy a 2010. évi szezonra vizesblokk lesz a területen. Idén a márciusi Önkormányzati ülésen feltett kérdésemre a válasz: nincs a költségvetésbe tervezve ez az épület!
Hunyadi utca és a vasút közötti zöld terület rendben tartása:
2009. ősz végén lekaszálták, bozótot kiirtották. Idén még nem történt semmi, a természet visszanő. Kérjük a rendszeres rendbetételt, valamint az új telekhatárok vasút felöli oldalán földút kialakítását, amire az elmúlt évben ígéretet kaptunk. Ugyan ez a helyzet a vasúti gyalogos átjáróval.
Zöld nyesedékszállítás:
Az adókivetéssel küldött levélben azt a hírt kaptuk, hogy nem lesz zöld szállítás, később interneten, majd a hirdető táblákon azt május első felére tették. Meg kell mondani ez tavasszal nagyon alaposan történt, bár ebben a rendkívüli időjárás is közbejátszott. Továbbra is cél a levágott fű hetenkénti elszállítása. Ez egyben a szemét mennyiségének is jelentős csökkenését eredményezi
Utak karbantartása:
Az üdülőterület útjaira (Berzsenyi, Hunyadi, Kisfaludi, Jókai utcák), ―hogy csak a legleromlottabbakat említsem― ráférne a rendbetétel. Gépkocsiban kátyú miatt keletkezett kárért önkormányzati kártérítésre került sor. Ilyenek későbbi megelőzésére a Polgármester forgalomlassító közlekedési táblák kihelyezését rendelte el.
Egy tulajdonos: a 7-es útról az Akácos u. lejárójába és a Hajnal u.-ba camionok állnak be parkolni, éjszakázni, a tulajdonos háza elé is. Ez üdülőterületen nagyon zavaró, utcák állapotát rontja.

4.napirendi pont: Beszámoló elfogadása -határozathozatal – hozzászólások
Szendrődi József levezető elnök felkéri a jelenlévőket, szóljanak hozzá az elhangzottakhoz. Elsőként elmondja, hogy a Zöldfok Zrt.-vel kapcsolatos kifogások megoldására nemsok reményt lát. Nem lát reális lehetőséget kilépni a szemétszállítás jelenlegi rendszeréből a komoly költségigény miatt. A települések összefogásával lehet elérni azt, hogy a szemétszállítás költségeiről részletes elszámolást kapjunk. Az elszámolás áttekintése után lehetséges a költségek csökkentéséről tárgyalni.
A jelenlévők elitélik a Polgármester viselkedését, hogy nem tisztelte meg az üdülőtulajdonosokat, és nem tartotta fontosnak írásos meghívásra részt venni az üdülőegyesület közgyűlésén.
Imre József (Esztergom u.): szükséges lenne elérni azt, hogy az üdülőtulajdonosok beleszolhassanak a község pénzügyi dolgaiba. Indokolatlanúl magasnak tartja a szemétszállítási és víz díjat. Kéri, hogy az elnök ezeket a témákat tegye szóvá az önkormányzati üléseken.
Takács Imre (Kisfaludi u.): a beszámoló pesszimista volt, nem tartalmaz az üdülőtulajdonosok érdeklődését felkeltő, a jövőre vonatkozó felvetéseket. Az Üdülőegyesület ismeretségének növelése érdekében nem elegendő az eddigi munka. Személyes megkeresések és beszélgetések szükségesek. Javasolja azt, hogy az üdülőtulajdonosok alakítsanak önkormányzatot.
Pege Erzsébet (Bulcsú u.): az utcák állapota nagyon rossz. Olyan polgármester kellene, aki fejleszteni tudja a községet.
Tóth Klára (Móricz u.): az üdülőegyesület ismerettségét jelentősen növelni kell. Felajánlja segítségét az egyesület céljainak ismertetését, az üdülőtulajdonosok érdeklődését felkeltő szöveges ismertető megfogalmazására. A Móricz utcai szabad strand tulajdonosi viszonyaira lenne kíváncsi.
Pap Takács Sándor: szükségesnek tartja az üdülőegyesület szélesebb körű ismeretségét.
Mészáros András (Orgona u.): javasolja az önkormányzati választással kapcsolatosan az országgyülési képviselőt megkeresni. Felveti azt, hogy a sport pálya körbe van kerítve, zárt terület, a közösség nem használhatja. Az Orgona utcában barbár munkát végeztek az EON favágást végző munkásai. Kérdezi: alégkábelok megszüntetése és füldkábelok kialakítása napirenden van-e. Az üdülőterületen a közlekedést szabályozni kellene.
Szigeti Krisztina (Jókai u.): szükségesnek tartja az üdülőegyesület szélesebb körű tudatosítását.
Nagy Gyula (Móricz u.): aziránt érdeklődik, hogy az üdülőegyesület jobb érdekérvényesítésére milyen lehetőség van. Az üdülőtulajdonosok mozgosítását javasolja.
Pege Erzsébet: szükséges az üdülőtulajdonosok érdekérvényesítésének jogi alapját megteremteni.

Az elnök válasza: az önkormányzat személyiségi jogokra hivatkozva kérésünkre nem adja meg az üdülőtulajdonosok nevét, címét. A 2009. évi önkormányzati adókivetéssel és tájékoztató levéllel megküldtük minden üdülőtulajdonosnak a következő tájékoztatást: “a Balatonszárszói Üdülőegyesület az üdülőtulajdonosok érdekképviselője, telefon, postacím, E-mail, honlap cím.” 2010. július végén a kb.1700 üdülőegység 85-90%-ába az elnökségi tagok elvitték a közgyűlésre szóló meghívást, valamint arra felhívást, hogy az üdülőtulajdonosok összefogással milyen módon érvényesíthetik jogos igényeiket. Sajnos ezen törekedéseink ellenére nagyon csekély az üdülőtulajdonos aktivitása. Erős háttér nélkül pedig, mivel semmiféle joszabályi háttérrel nem rendelkezünk, lehetetlen az érdekérvényesítés az önkormányzatnál. Az önkormányzati üléseken elmondhatjuk véleményünket, kéréseinket, amit nem kell figyelembe venni. Mi nem szólhatunk bele az önkormányzat megválasztásába,ezért nem is fordítanak ránk különösebb figyelmet
Az elnök bejelenti, hogy benyújtja lemondását!

Wiesner Péter (Huba u.): a Huba utcai balatoni terület nem strand, ezért nem fogják engedélyezni vizes blokk építését. A vízdíj nem drága, csak a fenntartás kerül sokba. Felajánlja segítségét az üdülők közösséggé szervezésében.
Rácz Sándor Polgármester jelölt: kész segíteni az udülőtulajdonosok jogos igényeinek megvalósítását.
Csák János (Kisfaludi u.): az általunk befizetet adó felhasználásról érdeklődik. A forgalmas üdülői utcák mentén szemétkosarak kihelyezését kéri.
Lukácsa Sándor: az utcákon a házak számozását rendezni kell.
Tóth Klára: mindannyian becsüljük az elnök munkáját, de a kommunikációs formát kellene javítani. Tekintettel az 1700 üdülőtulajdonosra egy nagyobb közösséget szükséges építeni.
Lantos Tibor (Hunyadi u.): az üdülőtulajdonosok aláírásával ellátott levéllel felhívni az uj polgármester figyelmét arra, hogy vegye figyelembe ennek a jelentős számú tulajdonosnak az érdekeit.

3/2010. határozat:
Közgyűlés egyhangú határozattal a 2009.évi beszámolót elfogadja.

Egyéb megbeszélnivaló nem lévén, a levezető elnök megköszöni a megjelentek aktív részvételét, és a közgyűlést berekeszti.

Jelen jegyzőkönyv két eredeti példányban készült.

KMF

Szendrődi József Lahos Ilona
levezető elnök jkv. vezető

dr.Bálind Sándor Nagyné Szappanos Éva
jegyzőkönyv hitelesítők