Munkaterv - 2010. 1. félév

Nagyközségi Önkormányzat
Polgármesterétől
8624 Balatonszárszó, Hősök tere 1.

ELŐTERJESZTÉS
a Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2010. január 28-án tartandó ülésére

Tárgy: 2010. I. félévi munkaterv javaslat

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 2010. I. félévi munkatervére vonatkozóan az alábbi javaslatot teszem:

JANUÁR:

1) Munkaterv elfogadása
Előadó: Dr. Méhész László polgármester
2) A Szárszóért Nonprofit Kft. üzleti tervének elfogadása
Előadó: Dr. Méhész László polgármester
3) 2010. évi Közfoglalkoztatási terv elfogadása
Előadó: Dr. Méhész László polgármester
4) Tájékoztató a 2010. évi költségvetést megalapozó törvénymódosításokról
Előadó: Gerstnerné dr. Kiss Ildikó jegyző

FEBRUÁR:

1) A 2010. évi költségvetés elfogadása
Előadó: Dr. Méhész László polgármester
Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság
2) Szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Előadó: Gerstnerné dr. Kiss Ildikó jegyző
Előzetesen tárgyalja: Humán Bizottság

KÖZMEGHALLGATÁS

MÁRCIUS:

1) Tájékoztató a 2010. évi üdülési idényre való felkészülésről
Előadó: Dr. Méhész László polgármester
Művelődési Ház vezetője
2) Tájékoztató az Idegenforgalmi Bizottság nyári szezon előkészítő tevékenységéről
Előadó: Idegenforgalmi bizottság elnöke
3) Közbeszerzési terv elfogadása
Előadó: Dr. Méhész László polgármester
4) Szavazatszámláló Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása
Előadó: Gerstnerné dr. Kiss Ildikó jegyző, HVI vezető

ÁPRILIS:

1) Beszámoló az önkormányzat 2009. évi gazdálkodásáról
Előadó: Dr. Méhész László polgármester
Előzetesen tárgyalja a Pénzügyi Bizottság
2) Beszámoló a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti és családsegítő Szolgálat 2009. évi tevékenységéről
Előadó: intézményvezető
3) Beszámoló a szociálpolitikai feladatok ellátásról, gyakorlati tapasztalatairól
Előadó: Gerstnerné dr. Kiss Ildikó jegyző
4) Beszámoló a házi segítségnyújtás és szociális étkeztetés alapszolgáltatás tevékenységéről
Előadó: Gerstnerné dr. Kiss Ildikó jegyző
gondozónők
5) Az iskola igazgatói álláshelyre benyújtott pályázatok elbírálása
Előadó: Dr. Méhész László polgármester
6) Szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata
Előadó: Dr. Méhész László polgármester

MÁJUS:

1) Az idegenforgalmi felkészülés tapasztalatai (helyszíni bejárás)

JÚNIUS:

1) Az önkormányzat vagyonrendeletének felülvizsgálata
Előadó: Gerstnerné dr. Kiss Ildikó jegyző

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a munkatervre vonatkozó javaslatot tárgyalja meg és fogadja el az alábbi határozatjavaslatot.

…./2010. (I. 28.) sz. képviselő-testületi határozat

Balatonszárszó Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Képviselő-testület 2010. I. félévi munkatervét az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Dr. Méhész László polgármester
Határidő: értelem szerint, azonnal

Balatonszárszó, 2010. január 19.

Dr. Méhész László
polgármester