2010.02.19 - Nyesedék-szállítás

1. Nyesedék szállítás

Tájékoztatom a lakosságot, hogy az Önkormányzat ez évben egy alkalommal, tavasszal szervezi meg a zöldhulladék elszállítását. Felhívom figyelmüket, hogy kizárólag magáningatlanon keletkező, kötegelt növényi eredetű hulladék – gallyak, ágak, nyesedék – kerül elszállításra. Egyéb jellegű hulladék (pl.: fatörzs, tuskó) elszállíttatása a kihelyező ingatlantulajdonos feladata. Gazdálkodó szervezetek, vállalkozók továbbá az alábbi időponton kívül esedékes zöldhulladék elszállítása ügyében a Szárszóért Nonprofit Településgazdálkodási Kft. egyedi megállapodás alapján intézkedik.

A ZÖLDHULLADÉKOT KIZÁRÓLAG
2010. MÁJUS 10. ÉS 16. KÖZÖTT
LEHET KIHELYEZNI.

Ezen időszakon kívül nyesedéket közterületre kirakni tilos!

Tájékoztatom Önöket, hogy az Önkormányzat az idei évben lomtalanítást nem szervez. Lomot, hulladékot közterületre kihelyezni tilos.

További információért hívják a 30/ 993 71 63-as vagy a 30/ 993 71 65-ös telefonszámot.

Balatonszárszó, 2010. február 19.

Tisztelettel:

Dr. Méhész László sk.
polgármester

(időpont: 2010-02-19)