2008. évi Közgyűlés jegyzőkönyve

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

Felvéve: 2008. július 6-án. 10.00 órakor a balatonszárszói Művelődési Ház nagytermében.
Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint 29 fő
A jelenlévő létszám alapján a közgyűlés nem határozatképes.

MEGISMÉTELT KÖZGYŰLÉS JEGYZŐKÖNYVE

Felvéve: 2008. július 6-án. 10.30 órakor a Művelődési Ház nagyterem – Balatonszárszó, Szóládi út 20.
Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint 29 fő

A megismételt közgyűlés az egyesület alapszabálya értelmében határozatképes.
Közgyűlés a tisztségviselőit az alábbiak szerint választja meg:
Levezető elnök: Szendrődi József
Jegyzőkönyv vezető: Lahos Ilona
Jegyzőkönyv hitelesítők: dr. Vértes László és Gottschall Márton
A tisztségviselőket a közgyűlés egyhangú határozattal választotta meg.
Levezető elnök megállapítja, a közgyűlés határozatképes.

Napirendi pontok
1. 2007. évi pénzügyi beszámoló, a beszámoló elfogadása.
2. 2008. évi pénzügyi terv, a tervezet elfogadása.
3. Elnökség beszámolója az elmúlt év eseményeiről és az elnökség munkájáról.
4. Beszámoló elfogadása – határozathozatal – hozzászólások .
5. 2008. évi feladatok.
6. Egyéb.
Közgyűlés a napirendi pontokat elfogadja.

1. napirendi pont : 2007. évi pénzügyi beszámoló, a beszámoló elfogadása
Dr. Gimesi András elnök ismerteti az egyesület 2007.évi pénzügyi elszámolását, 370.271 Ft. bevétellel, 246.299 Ft. kiadással és 123.972 Ft. maradvánnyal.
A 2007. évi NCA működési pályázaton elnyert 165.000 Ft.-ot 2008-ban utalták át,ezért ez az összeg a következő évi bevételben szerepel.
Dr. Gimesi András ismerteti a közgyűléssel Dr. Sencz József számvizsgáló könyvvizsgálói jelentését, amely az egyesület elmúlt évi gazdálkodását megfelelőnek, szabályszerűnek minősíti.
1/2008. határozat
Közgyűlés a 2007. évi elszámolást és beszámolót egyhangú határozattal elfogadta.
2. napirendi pont: 2008. évi pénzügyi terv
Az egyesület az előző évi tervben szereplő tételeken nem változtat, a tagdíj bevétel tervezet változatlan. Az előző évi kiadásokhoz képest a költségek kizárólag az áremelkedésekkel összefüggésben növekednek.
A közgyűlés elfogadta Pecze Zoltán javaslatát: 2008-ban a helyi Polgárőrséget 20.000 Ft.-tal (benzinköltségre) támogassuk.
Ebben az évben is részt veszünk a Nemzeti Civil Alapprogram Dél-Dunántúli Regionális Kollégiumának 2008. évi működési célra kiírt pályázatán 178.000 Ft. elnyerésére (100.000 Ft. útiszámla költségekhez, 78.000Ft.honlap létesítésére).
Az elnök ismerteti az egyesület 2008.évi pénzügyi tervet: 478.972 Ft. bevétellel, 376.120 Ft. kiadással és 102.852 Ft. maradvánnyal, illetve ha az NCA pályázaton elnyert összeget ebben az évben megkapjuk: 656.972 Ft. bevétellel, 454.120 Ft. kiadással és 202.852 Ft. maradvánnyal.
2/2008.határozat
Közgyűlés a 2008. évi pénzügyi tervet az előterjesztés szerint elfogadja egyhangú határozattal, és hozzájárul ahhoz, hogy az előterjesztés szerinti kiadásokat az elnökség végrehajtsa.

3.napirendi pont: Elnökség beszámolója a 2007. évben végzett munkáról
Az elmúlt év eseményeiről (2007. július 2 - 2008. július 6.) az elnök tartja a beszámoló:
A nyolctagú elnöksége társadalmi munkában végzi feladatát, az Egyesület székhelye az egyik vezetőségi tag nyaralójában térítésmentesen van. Az Üdülőegyesületünk tagja a Balatonparti Fürdőegyesületek Szövetségének. Az Egyesület képviselője tanácskozási joggal részt vesz a Balatonszárszó Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének minden ülésén Véleményt mond az üdülőtulajdonosokat közvetlenül és közvetetten érintő döntésekről.
A balatonparti üdülőegyesületek vezetőinek a véleménye az, hogy az önkormányzatok elsősorban bevételi forrásnak tekintik az üdülőtulajdonosokat, érdekképviseleteiket nem tartják egyenrangú partnernek. Az önkormányzati választásokon csak a helyi lakosok döntenek, ezért az önkormányzatok döntéseikkel nekik kedveznek. Szárszón a üdülőegységek és a lakóegységek aránya 2/3-1/3 (2.000 nyaraló és 851 lakó tulajdon). A legutóbbi önkormányzati választások eredménye megtekinthető a www.balatonszarszo.hu honlapján. Lakos 2.171 fő, választó polgár-1.876. Választott 67,76%-1292 fő. A polgármestert 460fő 35,99 % választotta; egy-egy önkormányzati képviselőről 594-411 választó döntött. Azért került sor az adatok ismertetésére, hogy a következő választásig gondolkozzanak el lehetőségeinkről.
A község 560 millió Ft. bevételének kb. 20%-át -kb.110-115 millió Ft.-ot adnak az üdülőtulajdonosok. Saját bevétel üdülőadó nélkül kb. 40-45 millió Ft.
Az a véleményünk, hogy az egyik lehetőség érdekeink érvényesítésére a társegyesületekkel közösen fellépve, a Balatonparti Fürdőegyesületek Szövetsége összefogásával (amelynek tagja vagyunk), járhatunk el.
2008-ban az építményadó kb. az infláció mértékével emelkedett, amelyet azért kifogásoltunk mivel az eddig fizetett üdülőadó is a legmagasabb a legtöbb balatonparti településsel összehasonlítva.
Az önkormányzat 2007-2010.évi gazdasági tervében sem található az üdülőterület fejlesztésére, valamint az üdülési funkciók javítására tervezet.
Tekintettel arra, hogy a szóbeli észrevételeiknek nem sok eredményét látjuk, több témában levelet írtunk a polgármester úrnak: szemétszállítási díj kalkuláció véleményezése; javaslat a 2008. évi költségvetéshez; zöld nyesedék, levágott fű elszállítása; jegyzőkönyvi másolat kérés azon nyilvános ülésekről melyekre nem kaptunk meghívást.
2007-ben újra sok kifogás volt a szemétszállítással kapcsolatosan. A Zöldfok Zrt. költségvetési kimutatását a Polgármesternek írt levélben kritizáltuk és bíráltuk. A 2008 tavaszi lombtalanítás zöld nyesedék elszállítása takarékosságra hivatkozva elmaradt. A téli szemétszállítás - korábbi ígéret ellenére - nem megoldott. Továbbra is kérjük az önkormányzat intézkedését.
Aki a szokatlanul hosszú meleg ősz miatt a leveleket, nyesedéket tavasszal kívánta kitenni nem tehette. A múlt évi lombhullás az őszi szállítás után volt!
Kérem véleményüket, ha felmerülne: az őszi, vagy a tavaszi szállítást szorgalmazzuk?
Levélben kértük a rendszeres zöld nyesedék szállítást, hasonlóan a környék településeihez, ahol azt már több éve ingyenesen bevezették. Ennek köszönhetően talán az egyik jelentős probléma megoldódhat az Önkormányzat 88/2008. határozatával. Ebben úgynevezett „Zöld szigetek” létrehozásáról is határoztak, ilyenek még nem látható a Jókai, Berzsenyi utcákon.
100 %-os önkormányzati tulajdonú Szárszóért Településgazdálkodási Közhasznú Kft.-t alapítottak ( vezetője Bóka Jánosné), amely a GAMESZ utóda.
A település rendezési terve szerint a keleti oldalon (Nefelejcs – Gesztenye utcák között), valamint a nyugati oldalon a Hunyadi utca folytatásában telkek kialakítására kerül sor. A jelenlegi három strandon kívül az Önkormányzat elzárkózik újabb strandok kialakításától, pedig azokra szükséges lenne: ny-i oldalon a Kaba és, a Huba utcák balatoni végén, valamint a Vízpart utcánál a balatonparti zöld telken. Minimális higiénia miatt ezeken WC kialakítását kívánjuk szorgalmazni.
Szeptemberben kezdődik a Fő utca felújítása kb. 100 millió forintért, hitel felvételével. A gépkocsi út felújítására nem kerül sor.
Szent Erzsébet parknál a „Kempinghez” területet csatolnak. Egyik üdülőtársunk jelzésére kértük azt, hogy a szélső házhoz vezető önkormányzati utat ne szüntessék meg. Kemping tulajdonosa a Várgesztesi lakópart Kft.
A Nemzeti Civil Alapprogram Dél-Dunántúli Regionális Kollégiumának 2007. évi működési célra kiírt 2007. évi pályázatán 165.000Ft nyertünk.
A 2008. évi pályázatra digitális úton adtuk be pályázatunkat, az Üdülőegyesületünk honlapjának elkészítés és fenntartás költségeire, valamint útiköltség hozzájárulásra. 2009-től a pályázat beadására már csak digitális formában van lehetőség.
A 2006. évi pályázaton elnyert 100.000 Ft. felhasználását idén júniusban ellenőrizték, mindent rendben találtak
4. napirendi pont: Beszámoló elfogadása -határozathozatal – hozzászólások
Mendrey Miklós kérdezi: szükség van-e a számvitel ellenőrzésére. Levezető elnök tájékoztatása: a jogszabály előírja, ez nem került eddig az egyesületünknek pénzbe.
Somfai János érdeklődik: részönkormányzat alapításáról. Elnök válasza: jogszabály - a részönkormányzat vezetőjének a község képviselő-testülete egyik tagját írja elő, aki egy szavazatot jelenten számunkra - megismerése után elvetettük.
Somogyvári Gábor állandó lakos elmondja, hogy az adók és a szemétszállítás visszásságait a lakosok is megszenvedik.
3/2008. határozat:
Közgyűlés egyhangú határozattal a 2007.évi beszámolót elfogadja.

5.napirendi pont: 2008. évi feladatok
A jövőben az eddigi gyakorlat szerint szorgalmazzuk a következőket:
továbbra sem megoldott az üdülőterületről a Móricz és a Bendegúz strandhoz a lejáró ingatlan-nyilvántartási rendezése(szolgalmi jog, területcsere);
a Móricz Zs. strandra vezető erdei lejáratnál a levezető utat ki kell építeni, mind a lépcsős részt, mind a vasúthoz közelebb eső sáros részt rendbe kellene hozni;
a Bendegúz téri strand esetében deklarálni szükséges -bár az RRt-ben változott a terület besorolása (zöld terület)- az mindig is strand marad;
a Hunyadi utca nyaralói mögött a vasútig húzódó elhanyagolt gazos terület rendszeres karbantartása;
Huba utca balatoni végénél a zöld terület több szárszói kiadványban fürdőhelyként szerepel. Többször kértük WC kialakítását az ott található csatornára kapcsolódva. Az elutasító válasz pénzhiányról szólt. A központi strandon 40 millió Ft. összegű (ebből 20millió Ft. pályázatból) felújításból talán jutna erre is;
a Hunyadi utca és a vasút közötti területen a rendezési tervben előírt módosítás miatt vételi ajánlatot kaptak a tulajdonosok. A rendezési terv kötelezettséget jelent az önkormányzat számára. Az elnök és Dr. Lantos úr 2007 nyarán tárgyalt a Polgármester úrral, az ígért fűnyírás és földút kialakítása nem történt meg. Kérjük mondják el mi a jelenlegi helyzet. (A tulajdonosok nem tapasztaltak változást);
A ny-i üdülőterületen szorgalmazzuk 3 fürdőhely kialakítását WC építéssel: Kaba utca, Huba utca és Vízpart utca balatoni végén;
Parlagfű irtás szorgalmazása. Kérem jelezzék Polgármesteri Hivatalhoz, azt, hogy hol vannak fertőzött területek.
4/2008. határozat.
Közgyűlés a 2008.évi feladatok végrehajtását egyhangú határozattal támogatja és elfogadja.

6. napirendi pont: Egyebek
Hozzászólások:
Szendrődi József sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a fiatalokat nem sikerül bevonni az egyesület munkájába. Évente azonos személyeket lát itt a közgyűlésen. Az üdülőtulajdonosok aktivitása sajnos nagyon alacsony, svájci tapasztalatai ezzel merőben ellentétesek. A kétezer üdülőtulajdonos megfelelő számú részvételét látva az önkormányzat kénytelen lenne a kéréseinket komolyan figyelembe venni. Tömegbázis nélkül nehezen tudunk eredményeket elérni. Kéri a jelenlévőket arra, hogy tegyenek valamit azért, hogy többen legyünk.

Megérkezik a Balatonszárszói Önkormányzat képviseletében a Polgármesteri Hivatal polgármestere és Bóka Jánosné, a Szárszóért Településgazdálkodási Közhasznú Kft. vezetője . Levezető elnök és az egyesület elnöke üdvözli Dr. Méhész László polgármester urat, valamint Bóka Jánosnét, majd felkéri Méhész urat tájékoztassa az egyesület tagságát az Önkormányzat terveiről.
Polgármester úr üdvözli a megjelenteket és a következő tájékoztatást adja:
A polgármester jelölt 1992 óta ígéri a Fő utca felújítását, ami idén szeptember 15-én elkezdődik és 2009. március30-ra elkészül. A felújítás idején kijavítják az Óra tér kövezetét is. A felújítás 100 millió Ft. hitelfelvételből valósul meg.
Az M7-es autópálya leágazásánál kialakítandó Régészeti park ügyében előrehaladt tárgyalások folynak, az Önkormányzat kezelési jogot szeretne kapni. Itt feltárták a Szt. László kápolna és temető maradványát.
Az Önkormányzat az Óra teret és az állomás mögötti parkot Szt. Erzsébet parkra, továbbá a Csárda utca József A és Akácos utca közötti részét - a „Szárszói találkozó” 65 éves évfordulója alkalmából -Töltesi Gábor névre változtatta.
A Jókai utcai MÁV bakterház és a Vízpart utcai zöld terület az Államkincstár tulajdona. A tulajdon megszerzése érdekében több levelet írtak.
Szárszóért Településgazdálkodási Közhasznú Kft.-t alapítottak a kommunális részlegből.
Kemping magán tulajdonú, lakópark épül, és ezzel egy időben a Szt. Erzsébet parkot is felújítják.
Bendegúz strandon gyalogjárda épült és világításhoz a kábelt lefektették.
Központi strand felújítása és gyerek-öből homokozása elkezdődött.
Piac melletti telefon fülkékből információs-idegenforgalmi pont lesz.
Nyaraló tulajdonosok kérésre a szemesi-oldalon az Önkormányzat vasúti átjáró kialakítását kérte, még nincs válasz a Közlekedési Felügyelettől.
Zöld nyesedék elszállításáról a 88/2008 sz. Önk. határozatban döntöttek. A „Zöld pont” kialakítása miatt a szomszédos üdülőtulajdonos, illetve ha MÁV területre tervezik a vasút tiltakozik.
2009-ben lesz lombtalanítás, idén a Fő utcára felvett 100 millió hitel miatt nem volt fedezet.
A Jókai utca elején található Bazársor (belül nagyon rossz állapotban van) felújításának tervezése elkezdődött.
Kertmozi a ügyében kaposvári Csiki Gergely színházzal tárgyalnak, elküldték a szerződés tervezetét. A mozi környékének rendezésére is vannak terveik.
Kábel TV rendszer kiépítése folyamatban van. A kábelre lehet csatlakozni: tv, internet, telefon.

Levezető elnök a jelenlevőknek adta át aszót:
Elsőként az elnök megköszönte a részletes tájékoztatást,és az alkalmat felhasználva, azzal a kéréssel fordult a Polgármester úrhoz, hogy az üdülő-adókivetési nyomtatványokhoz mellékelhessenek az Üdülőegyesület elérhetőségéről rövid negyedoldalas tájékoztatást.
Polgármester úr megígérte a kérés teljesítését.

A jelenlevők a Polgármester úrnak a következő kérdéseket tették:
Somfai János érdeklődött a Hunyadi utca és a vasút közötti terület kiigazításáról és rendbetételéről. Örül a fejlesztéseknek és a pályázásoknak. Sajnálja azt, hogy a hivatalok lassan dolgoznak, jogorvoslatot javasol. Egyre több jó kulturális programot lát, ami még bővíthető is. A régészeti park elkészülése felől érdeklődött. Kifogásolta azt, hogy a község honlapján sok nehezen nyomtatható program van( mert kép formátumban kerülnek a honlapra)
Dr. Lantos Tibor elmondta: érdeklődik a Hunyadi utca Balaton felőli telekhatár módosításának helyzetéről. Kérte a vasútig húzódó zöldterület rendszeres nyírását, idén ez még nem történt meg. Hunyadi u. 40. szám vasút felé néző kerítésére rádőlt egy fűzfa, egyébként az egész telek rendezetlen. A Hunyadi utca rendbetétele nem történt meg. Huba utca balatoni végénél a lejáró rendbetételét kéri. Náluk négy üdülőegység tulajdonosa fizeti a szemétszállítást, de csak egy zsákot visznek el, intézkedést kér. Gratulált a nyári programokhoz és dicsérte a helyi orvos felkészültségét.
Gyöngyösi Elek kifogásolja: a központi strandon a kölcsönző a gyerek-öblön húzza át a vízibicikliket – ez nagyon balesetveszélyes.
Válasz: a Hunyadi utca telkeinek kiigazítása a Földhivatal lassú munkája miatt késik. Régészeti park létrehozása idén elkezdődik, erre a MEH 205 millió forintot biztosított. A honlap letölthetősége, és a vízibicikli témában intézkedik. Elektronikus ügyintézés jövőre várható. Utasítást ad a Szárszóért Kft.-nek az összes balatoni bejáró-lépcső ellenőrzésére és kijavítására. Önkormányzati területet 2010-ig nem adnak el.
Gombos Ottóné felveti a következőket: Bendegúz strandra gyerek-kocsi lejáró a vasúti átjáró lépcsőjénél, a kertmoziban zongora terem, kialakítását; a keleti oldalon boltot és a magas árak szabályozását, valamint a József Attila Múzeum karbantartását, szemétszállításban konkurens cég megkeresését kérte. Válasz: az akadálymentesítést megvizsgálják, aki boltot nyit a saját területén, azt adókedvezménnyel támogatják; az árak alakítására nincs lehetőségük; az EU támogatást kapott Zöldfok Zrt. az egyedüli jogosult, nincs lehetőség konkurens cég megbízására. A zöld hulladék elszállításának engedélyeztetése több 100 ezer Ft-ba került.
Peskó Jánosné kéri: Hunyadi-Berzsenyi utca sarkon lévő 8 családos társasüdülővel szemben elterülő 14 éve rendezetlen telek kaszálását, valamint a Hunyadi utca két évvel ezelőtti gázvezeték lefektetése óta húzódó rendbetételét. Válasz: Huba u. tömörítését elvégzik, a telket a Szárszóért Kft. rendbe teszi a tulajdonos költségén.
Mihalecz Károly intézkedést kér: Óra téri félkész ház ügyében, valamint a Fő utca felújítása idejére a Petőfi u. forgalom korlátozására. Köszönetét fejezte ki a zöld nyesedék elszállításáért. Válasz: a félkész ház ügyében jogi huzavona tart évek óta, a tulajdonos 20 millió Ft.-ot akar kapni. A Petőfi utcában 30 km-es korlátozó táblát állítanak.
Perge Katalin kéri: Móricz strand karbantartását, lejárók és a partvédelem javítását, a víz által kidobott szemétszállítást. Válasz:a felvetések érdekében a Kft. felé intézkedik.
Mendrey Miklós kérdezi: mikor kerül sor a zöld nyesedék elszállítása során tönkretett Vízpart utcai terület aszfaltjának kijavítására. Válasz: ha a területet megkapja az Önkormányzat, addig murvával felszórják
Gottschall Márton elmondja: a régészeti park fontos lenne, várják a munka elkezdését. A nagy forgalmú Jókai utcán indokolt lenne sétáló sáv kialakítása. Továbbra is problémát okoz az, hogy a Móricz és Bendegúz strandokra a lejáró magántulajdonban van. Parlag fű irtását kéri a Páfrány u.-i árokban. Válasz: a Parlag fű irtását el kell végezni, elmaradása esetében jelentős a bírság. Jókai és Berzsenyi utcák felújítására ismét pályáznak a múltkori sikertelen próbálkozás után.
Falus Péter kérdezi: a strandok területén jogszabály engedélyezi-e a horgászást, ki köteles a Páfrány u.-i árkot rendben tartani. Támogatja azt a felvetést, hogy akadálymentesítsék a vasúti átjárókat, illetve lépcsőket. Válasz: nem tilos a horgászás a strandon. A vasúti átjáró akadálymentesítése a MÁV feladata. A Páfrány u.-i árok tisztítását az Önkormányzat (Kft.) feladata, a többi árok rendbetételét -önkormányzati rendelet alapján- az ingatlan tulajdonosának kell elvégezni.
Egyéb megbeszélnivaló nem lévén, a levezető elnök megköszöni dr. Méhész László polgármester úr és kollégája szíves közreműködését, s a közgyűlést berekeszti.

Jelen jegyzőkönyv két eredeti példányban készült.

KMF

Szendrődi József Lahos Ilona Gottschall Márton Várhelyi Rezső
levezető elnök jkv. vezető jkv. hitelesítők