2016.12.03. - A Balatonszársszói Üdülőegyesület 2016. évi beszámolója

A Balatonszársszói Üdülőegyesület 2016.évi beszámolója

Beszámoló a Balatonszárszói Üdülőegyesület

2015. évi munkájáról.

Ezévben az egyesületünk cékitűzései közé tartozott:

1, A tagság létszámának nővelése.

2, A programokon való aktív részvétel, illetve arra való mozgosítás.

3, Az Önkormányzattal és a Képviselő Testület tagjaival való rendszeres kapcsolattartás, és a

kétirányú információáramlás.

1, Ebben az évben sem tudtunk jelentős mértékben előre lépni a tagság létszámának

emelésében. Tagságunk létszáma 400 fő körül maradt, melyből igazán 60 család az, aki

igazán aktívan vesz részt az egyesületünk életében.

Ennek okai a következőek lehetnek:

A, Az elműlt 3 évben jelentős mértékben cserélődtek a nyaralók tulajdonosai. Több

tagtársunk is eladtta nyaralóját, az új tulajdonosok azonban valamilyen ok miatt nem kivánnak

tagjai lenni a szervezetünknek.

B, Egyre idősődik egyesületünk átlag életkora. Tagságunk azon tagjai, akik elérték a 70.

évüket azok a szervezeti szabályzat alapján mentesülnek az évi tagdíj befizetése alól. Ezáltal a

tagdíj bevételünk is csökkent.

C, Sajnos sokan elhúnytak,s a következő generációt nehezen tudjuk elérni, megszólítani.

A nővekedés, és a fiatalitás érdekében, elnökségünk ezért cselekvési programot dolgoz ki.

A 2017. évben írásos anyaggal illetve személyes felkereséssel próbálunk agítálni a nyaraló

tulajdonosokat arra, hogy legyenek egyesületünk tagjai.

2, Ez évben is igyekeztünk arra, hogy az előző évekhez hasonlóan, hogy minél több

tagtársunkat és annak családját tudjuk mozgósítani a nyári programokra és azok

rendezvényeire.Ennek érdekében rendszeresen vittük ki tagjaink közé, a 2016.évi

programmmal kapcsolatos szórólapokat, illetve a Kaza és a Huba utcai infó táblákra

folyamatosan tettük fel a rendezvényekkel kapcsolatos anyagokat. Idén így kerültek ki a

József Attila Emlékház programjai is.

Idén is a szokásos 2 nagy rendezvényen vettünk részt. Májusban a főzőversenyen, míg

augusztus végén a lecsó fesztiválon. Ez utóbbira, az újbóli meghívásunkra újra részt vett az

Újbudai Bárdos Lajos Ált. Isk csapata is. E két rendezvényen lehetőségünk volt nemcsak

főzni, hanem kapcsolatokat ápolni és újakat kialakítani a szárszói lakosok és az

üdülőtulajdonosok között.

A kapcsolatok erősítésének és működésének egyik szép pédája Tefner Tibor segítsége, a

Huba utcai játszó tér árnyékolása terén végzett munkája.

3, A Balatonszárszói Önkormányzattal, a Képviselő Testülettel és annak tagjaival

rendszeresek a kapcsolataink elsősorban az elnökünkön keresztül.

Nyáron szinte napi kapcsolatban volt egyesületünk elnöke az önkormányzat tagjaival.

A nyaraló tulajdonosok által felvetett problémákat, igyekezett eljuttatni az önkormányzat felé,

illetve a szervezeten belül közösen keresték a megoldásokat.

Már a 6-ik éve volt annak, hogy a nyári időszakban, a hétfő reggeli tájékoztatokon az

egyesületünk elnöke rendszeresen részt vett.

Szeptembertől június közepéig a kapcsolattartás részben telefonon keresztül történt.

Elnökünk, vagy Lahos Ilona elnökségünk titkára rendszeresen részt vettek, a képviselő

testületi értekezleteken, valamint a falugyűlésen is.

Idén már nagyobb részvétellel sikerült megtartani az Üdülőhelyi Fórumot. Az ott elhangzott

vélemények többsége pozitív volt, elismerték az elmúlt 6 évben elért eredményeket.

Külön kérték a jelenlévők, hogy a vasúti pálya felújítás után a Jókai, az Esztergomi és a

Kisfaludy utcák kerüljenek felújításra.

Az Önkormányzat Képviselő testületi üléseken elhangzott információkat, az egyesület tagsága

részben emailen kapják meg, másrészt az egyesületünk honlapján olvashatják el..

Egyesületünk gazdálkodása:

Ebben az évben i,s az Egyesületünk gazdálkodása kiegyensúlyozott, és többletbevétellel-

pozítiv eredménnyel zár.

A bevételek egyik részét a tagdíjak teszik ki, de az Önkormányzattal kötött megállapodás

alapján, évi 150.000 Ft-t támogatást is kapunk.

E támogatás felhasználásáról minden évben az elnökség dönt. Idén a következőkre fordítottuk

a támogatási összeget: az elnök utazásának költségtérítésére,a majálisi és a lecsó fesztiváli

főzésével kapcsolatos kiadásokra, valamint irodai eszközökre.

A támogatás összegével, az Önkormányzat felé 2016. december 31-ig elszámolunk.

A beszámolót, a Balatonszárszói Üdülőegyesület után elnöksége egyhangúan elfogadta.

Budapest,2016.december 3. Wiesner Péter elnök