2016.12.23. - december havi információk

December havi információk.

I, 2016.december 10-én az egyesület elnöksége elnökségi ülés keretében

megtárgyalta a következő napirendi pontokat:

1, A Balatonszárszói Képviselő testület elé kerülő, az egyesületünk éves

munkáját tartalmazó írásos anyagot, melyet kiegészítéssel el is fogadott. Ezt az

anyagot a www.bszue.hu honlapon el lehet olvasni.

2, Sajnos 2 elnökségi tagunk lemondott, ezért az elnökség felkérte az egyesület

elnökét, hogy kooptálással töltse fel 7 főre az elnökséget. E feladat

megoldásához kérem a tagság segítségét!

3, A Balatonszárszói Üdülőegyesülethez megérkeztek a befizetési csekkek-

2000 példányban-, melyek tavasszal lesznek kiküldve tagjaink felé egy levél

kíséretében.

4, Az elnökség javaslatára részt veszünk a 2017. május 1- i majálison, ahol a

hagyományokhoz híven főzünk. .

II, 2016.december 19-én, a Balatonszárszói Képviselő testület előtt, a többi

egyesülettel együtt beszámoltam az egyesületünk 2016. évi munkájáról. A

beszámolónkat a képviselő testület elfogadta.

E testületi ülésen egyéni beszélgetést folytattam a képviselő testület tagjaival az

alábbi témákról:

a Jókai , Kisfaludy és az Esztergomi utcák felújításával kapcsolatban,

b, Az új egyesületi törvénnyel kapcsolatban,

c, a Központi strand belépőjegyeinek számunkra negatív hatásairól, illetve

annak megoldásáról.

d, a Berzsenyi utcára merőleges utcákból az árkokban lévő víz nem tud lefolyni

a Balatonba, mivel több helyen is az árkok el vannak tömődve-lásd.: Huba, Ond,

Kond utcákat. Kértem az árkok kitisztítását, létrehozását

III. Az új sínpályák elkészültek, most a peronok kialakítása folyik az állomáson.

Elkezdték a Jókai utcában a Bendegúz strandtól az állomás felé, a zajvédő fal

megépítését. Ez már 600 m-es szakaszban készen is van. Magassága kb. 3 méter

és én csak két átjárót láttam az eddigi megépített részen.

A Szárszó Nonprofit Kft megkezdte a partmentén lévő veszélyes fák

csonkolását, valamint az avar összeszedését. Ez utóbbi munkálatok februárig el

fognak még tartani. A Központi strand felújítása elkezdődött-, 20 teherautónyi

termöföldet vitettek a területre. Tavasszal a felújítások tovább folytatódnak.

Elkezdték a Huba utcai játszó tér felújítását.

Tisztelt egyesületi tagok!

Magam és az egyesület elnöksége nevében kívánok meg hit és békés Karácsonyt

Nektek és családotok számára, valamint boldog újévet!

Budapest,2016.december 23. Wiesner Péter elnök