2016.11.19. - őszi információk

Őszi információk

1, Vasút
Szeptember 11-ével megkezdődött a vasútállomás és attól nyugatra lévő szakasz felújítása. A sínek alatt teljesen ki lettek cserélve az ajzatok, valamint árkot készítettek a vasúti sínnel párhuzamosan, a déli oldalon. Ez utóbbi azért is okoz majd problémát, mert még nem épültek meg az átjárok- például az Esztergom utcánál-, így a Balaton partra eljutni igen nehéz most. Remélem, hogy ezt tavasz elejéig pótolják. E hiányosságokat jelezetem az önkormányzat műszaki osztályánál.
A Fő utcáról nem lehet október végétől lehajtani-lejutni a partra,mert a peron részt illetve a két vágány cseréje most történik meg. Ezért, vagy Földvárról, vagy a Kaza utcai átjárón át lehet megközelíteni a nyaralótokat. Itt jegyzem meg, hogy a vasútpótló buszok, a Hősök terénél állnak meg csak, s nem mennek le az állomásig!/ a többi település állomására viszont lemennek.

2, Önkormányzati ülések
Két önkormányzati ülésen vettem részt, melyek szeptember 26-án és október 24- én voltak. A minket érintő ügyek a következőek voltak: üléseken:
a, A nyári programok, szolgáltatások értékelése. Itt jeleztem, hogy a szolgáltatás minősége, ezen belül főleg élelmiszer ellátás nagyon alacsony szintű. A polgármester jelezte, hogy a Vén Diófa étterem melletti üres területre egy kisebb bevásárló központot tervez az önkormányzat, így növelve a verseny helyzetet. Ez a terv a középtávú tervben is szerepel, melyet az önkormányzat honlapján elolvasható/ www.balatonszarszo.hu / Legyetek szívesek középtávú tervet elolvasni, tanulmányozni, mert sok érdekes, fura beruházást fogtok itt találni. A költségekről nem is szólva, ami kb. 30 milliárd forintos lenne! Amennyiben észrevételetek van e téma körben azt írjátok meg nekem, hogy közvetíteni tudjam a képviselő testület felé!
b, A Hősök terénél a lámparendszer fel lesz újítva, remélhetően tavaszra.
c, Új gazdasági vezetője van az önkormányzatnak, illetve a balatonszárszói Nonprofit Kft-nek.
d, Előre láthatóan idén 26 millió forintot sikerült az idegenforgalmi adóból beszedni, melyhez az állam még 39 millió forintot ad támogatás céljából.
e, A Mikszáth Kálmán utcai központi Strand idei bevétele bruttó 24 millió volt.
Ezt az összeget visszafordítja az önkormányzat a strand-strandok szín-vonalának emelésének érdekében.
Itt jeleztem a képviselő testület felé, hogy a nyaraló tulajdonosok sérelmezik, hogy nem kapnak kedvezményt a belépők árából, míg a vendégek, akik
„ kurtaxát” fizetnek, a felnőttek 200 forintért bemehetnek, míg nekünk 600 forintot kell ezért a fizetnünk. A képviselő testület tagjai a következő évre szeretnének támogatásba részesíteni a nyaraló tulajdonosokat a belépő díjak tekintetében.
f, Megkezdődtek a játszóterek felújítása.
g, Írásban köszönte meg elnökségünk Tefner Tibor képviselőtestületi tagnak, hogy ingyen elkészítette és lefedtette a Huba utcai játszótér homokozójához a három vasoszlopot, melyet jövő tavasszal fogunk felállítani.

3. Egyesületi hírek:
a, Az elnökségben tevékenykedő vezetőségi tagjaink életkora többeknél elérte a 70 évet. Többen jelezték, hogy lemondanak elnökségi tagságukról, de maradnának tagjai egyesületünknek. A vezetőség tisztújítására 2017. augusztus eleje környékén történne meg a közgyűlésen. Kérek minden tagunkat, arra hogy gondolják végig van-e lehetőségük arra, hogy részt vegyenek aktívan az elnökség munkájában! Amennyiben igen akkor legyetek szívesek erről értesíteni engemet, hogy a javaslatot- javaslatokat elő tudjam készíteni a közgyűlésre. Akinek ezzel kapcsolatban van kérdése, észrevétele, az írjon nekem!
b, Megrendeltük a tagdíj befizetéshez szükséges csekkeket. Aki tudja az inkább átutalás keretében fizesse be az 1500 Ft, mert a posta 200 Ft-t körüli összeget von le csekkenként.