2015.11.15. - információk november 5-ig

Tisztelt Üdülőegyesületi Tagunk!

A levelemben néhány információt szeretnék közölni Veled.

1, Sikeresen záródott a település nyári programjai, melynek két utolsó eseménye az alábbiak voltak:

a,,A II.Csokoládé Fesztivál, melynek sajnos a rossz idő miatt kevés résztvevője

b,. A Szüreti Bál, melyre kellemes októberi időben került sor.

2, Szeptember 21-én Dorogi Sándor polgármester úr a civil egyesületek vezetőit egy tanácskozásra hívta meg.
A megbeszélés két részből állt. Az elsőben,a polgármester a 2015-2019-es évek középtávú fejlesztéséről tartott tájékoztatót. Ebben vázolta a falu fejlődésével kapcsolatos terveket, melyet egy cég készített el az önkormányzat számára.
Ebben például hajó kikötő, fedett sportpálya és uszoda, a parton tanösvény is
A második részben a szabadstrandok, ezen belül a Központi Szabadstrand problémáiról adott tájékoztatást. A Központi Strand kiadásai elérték azt a mértéket, melyet már 2016-os évre az önkormányzat már nem tudja állni.
/ A 20 milliós kiadás mellett nincs bevétel!/ A jelenlévő civil egyesületi vezetők, a beszámoló után a strandokkal kapcsolatban elmondták észrevételeiket.
Egyesületünk elnöksége írásban is megtette javaslatait, elképzeléseit a Központi Stranddal kapcsolatban.

3, 2015.november 5-én önkormányzati ülés volt, melynek 3 olyan napirendi pontja volt, mely az üdülőegyesület tagságát is érinti.

a, A központi költségvetés egyre kevesebb összeggel járul hozzá, a település müködtetéséhez. Ezen kívül a tervezett beruházások jelentős összegű önerőshozzájárulást igényelnek. A képviselő testület ezért úgy döntött, hogy az állandó lakosság kommunális hozzájárulását 2000 Ft-tal, míg a nyaraló tulajdonosok adóját évi 100Ft/ négyzetméterenkénti összeggel megemeli
Itt jelentette be a polgármester úr, hogy novembertől feladatát, mint tiszteletdíjas végzi el. / Az eddigi javadalmazásának a felére lesz jogosult ezáltal, ami kb.3 millió forint évi megtakarítást tesz lehetővé az önkormányzat számára../

b, A Központi Strand belépő díjas lesz, melynek mértékét a falugyűlés utáni képviselő testületi megbeszélésen dől el. /Előterjesztés már az emelés mértékeiről készült, melyet a november 5-i ülésen már láthattam.

c, A Zöld-fok céggel nem sikerült megegyeznie az önkormányzatunknak, ezért erről a decemberi ülésen születhet határozat. A szemét elszállítást végző cég, jelentős összegű támogatást kér a szelektív gyűjtés bevezetéséhez az önkormányzat részéről, valamint annak működtetéséhez./ A cég több mint 3.8 millió forintos támogatást kért./
Az egyesületünk titkára/ Lahos Ilona/ és gazdaságisunk / Ilkei Erzsébet/ áttekintette gazdálkodásunkat, mely stabil alapokon nyugszik. Ebben az évben szeretnénk a tagdíj hátralékosainkat értesíteni és a kint lévő összegeket befizettetni, vagy átutaltatni az egyesület számlájára.

Budapest, 2015. november 15.
Wiesner Péter elnök