2015.08.01. - A Balatonszárszói Üdülőegyesület 2014-2015. évi beszámolója

A Balatonszárszói Üdülőegyesület 2014-2015. évi beszámolója

A tavalyi beszámolóban 3 fő célt fogalmaztunk meg a következő évre.
1, A tagság létszámának növelését.
2, Az önkormányzattal új együttműködési szerződés létrehozását.
3,Az elért eredmények szinten tartását./ kapcsolatok tartása- a közösségben és azon kívül, kiegyensúlyozott pénzügyi helyzet/

I. Taglétszámunk:
Tavalyi évben is sikerült tagságunk létszámát növelnünk. Ezt elsősorban az Esztergom utcai nyaraló tulajdonosok belépése biztosította.
Az elmúlt évben is rendszeresen kaptak tájékoztatót, az e-mailt megadó –tagjaink, illetve a havi információink megjelentek a Balatonszárszói Üdülőegyesület honlapján is, a www.bszue.hu-n

II. Új együttműködési szerződés:

1991 nyarán kötötte meg egyesületünk az önkormányzattal azt az a szerződést, melyet felett már eljárt az idő.. A tavalyi beszámolómban már jeleztem, hogy az elnökség a következő évre tervezi az új szerződés megkötését. A képviselő testület elfogadta az új szerződést, melynek főbb változásai a következőek:
a, A szerződés tartalmazza egyesületünk jogait és kötelességeit az önkormányzat felé. Ebbe beletartozik, hogy segítjük a település célkitűzéseit, információkkal látjuk el tagságunkat ennek érdekében, illetve az onnan jövőket továbbítjuk a polgármesteri hivatal felé.
b, Minden évben támogatásban részesülünk, melynek összege 150.000 Ft.
Az összeg elköltését az önkormányzat évenkénti támogatási szerződés alapján ellenőrzi., Ennek érdekében minden év decemberi ülésén értékeli a támogatási szerződés megvalósulását, a BSZÜE elnökének beszámolója és annak szóbeli kiegészítése alapján.
Az elnökség a tapasztalatok alapján úgy véli, hogy az új szerződés beváltotta az elképzeléseinket, segíti az önkormányzat és az egyesületünk közös munkáját.

III. Elvégzett feladataink, kapcsolataink:

A tavalyi beszámoló után, a következő feladatok megoldásában nyújtottunk segítséget tagságunknak, illetve a nyaraló tulajdonosoknak:
a, Az Esztergom utcai nyaraló tulajdonosoknak, a löszfal állagának megtekintésének biztosításához, a katasztrófavédelem számára.
b, A vasúttól északra fekvő utcáiban lakó tulajdonosoknak, a vasúti beruházásokkal, valamint a gáz beruházással kapcsolatos információk eljuttatásával.
c, A nyári programok eljuttatása az üdülő területekre,
d, Az email-en ,valamint telefonon feltett egyéni kérdések megválaszolása.

Az elmúlt évekhez hasonlóan részt vett az elnökség, a Balatonszárszói Önkormányzat ülésein, s ott a tagság kérdéseit, problémáit tolmácsoltuk, s utána az apparátussal közösen kerestük az optimális megoldásokat.
A Szárszói Nonprofit kft-vel, szinte napi kapcsolatban vagyunk a nyáron.
A nyári időszakban minden hétfői megbeszélésen, melyet Dorogi Sándor polgármester tart részt veszek, s ott elmondom a tapasztalataimat, észrevételeimet..
A település polgárőrségével, melyet Apáthi Kinga vezet, egyre szorosabb a kapcsolatunk. Tavaly 2 alkalommal vettem részt az éjszakai járőrözésükben.

IV. Programokon való részvételünk:
Üdülőtulajdonosok közül egyre többen vesznek részt a programokon.
Nyár végén a lecsó fesztiválon 70 főre főztünk. Ugyancsak sikeres volt a majálisi főzésünk is.
Tavaly is szép számmal vettünk részt a szüreti felvonuláson és azt követő mulatságon. Új színfolt volt, a Balatonszárszói Csokoládéfesztivál, melyre idén remélhetően még többen veszünk részt.
A 2015-ös nyári programokra, az önkormányzattal együttműködve a nyaraló tulajdonosok értesítését végeztük el. Kétszer vittük ki a szóróanyagokat az üdülőtulajdonosoknak. Először a Csukás Színház programjait juttattuk ki, majd 3 hétre rá a Balatonszárszói Nyár 2015-ös, valamint az V. Sárkányfesztivál ajánlatait. A Kaza és a Huba utcai információs táblákra egyesületünk továbbra is kiteszi az „Infopon”t által biztosított anyagokat.

V. Pénzügyi helyzet
Az egyesületünk kiegyensúlyozott gazdálkodást folytatott a tavalyi évben is.
2014.01.01-én a számlánkon 177.881 , míg a pénztárunkban 15.046 forintunk volt.
Ehhez bevételként jött, az önkormányzati támogatás tavasszal, melynek összege 150.000 Ft, valamint tagsági díjak befizetése, melynek összege 142.000 Ft volt.
Kiadásaink fő részben, a kiküldetésekből és a postai költségekből állottak. Tavalyi évben a működési költségek mellett vásároltunk egy üstöt és kondért a közös programokra-főzésekre.
A 2014.december 31-i záró készletünk 185. 990 Ft volt.
Ebben az évben a matricák költségeinek csökkentése érdekében 3 megyére kiterjedő éves matricát vettünk 15.000 Ft-ért, mellyel jelentős összeget tudunk megspórolni.
Tervezzük, hogy idén egy sátort vásárolnánk a főzésekre. Emellett lehetőséget adnák a tagságnak arra, hogy jelképes összegért ezt bérelhetnék is az egyesülettől.
Kérem, hogy a pénzügyi beszámolót fogadják el.

Balatonszárszó 2015.08.01 Wiesner Péter
Balatonszárszó Üdülőegyesület Elnöke