2007. évi Közgyűlés jegyzőkönyve

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

Felvéve: 2007. július 1-én. 10.00 órakor a Művelődési Ház nagytermében.
Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint 28 fő
A jelenlévő létszám alapján a közgyűlés nem határozatképes.

MEGISMÉTET KÖZGYŰLÉS JEGYZŐKÖNYVE

Felvéve: 2007. július 1-én. 10.15 órakor a Művelődési Ház nagyterem – Balatonszárszó, Szóládi út 20.
Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint 28 fő

A megismételt közgyűlés az egyesület alapszabálya értelmében határozatképes.
Közgyűlés a tisztségviselőit az alábbiak szerint választja meg:
Levezető elnök: Szendrődi József
Jegyzőkönyv vezető: Lahos Ilona
Jegyzőkönyv hitelesítők: Nagyné Szántó Éva és Várhelyi Rezső.
A tisztségviselőket a közgyűlés egyhangú határozattal választotta meg.
Levezető elnök megállapítja, a közgyűlés határozatképes.

Napirendi pontok
1. 2006. évi pénzügyi beszámolója, a beszámoló elfogadása.
2. 2007. évi pénzügyi terv.
3. Elnökség beszámolója az elmúlt év eseményeiről, elnökség munkájáról.
4. Beszámoló elfogadása – határozathozatal – hozzászólások .
5. 2007. évi feladatok.
6. Egyéb.
Közgyűlés a napirendi pontokat elfogadja.

1. napirendi pont : 2006. évi pénzügyi beszámolója, a beszámoló elfogadása
Dr. Gimesi András elnök ismerteti az egyesület 2006.évi pénzügyi elszámolását, 504.819Ft. bevétellel, 346.205Ft. kiadással és 158.614Ft. maradvánnyal.
Dr. Gimesi András ismerteti a közgyűléssel Dr. Sencz József számvizsgáló könyvvizsgálói jelentését, mely az egyesület elmúlt évi gazdálkodását megfelelőnek, szabályszerűnek minősíti.
1/2007. határozat
Közgyűlés az éves elszámolást és beszámolót egyhangú határozattal elfogadta.

2. napirendi pont: 2007. évi pénzügyi terv
Az egyesület az előző évi tervet nem változtatja meg, hiszen a bevételek adottak, az elmúlt évekhez hasonló költségek merülnek fel, tagdíj bevétel tervezet változatlan. Az előző évi költségekhez viszonyítottan a költségek kizárólag az áremelkedésekkel összefüggésben növekszenek, ez 15% kiadás növekedést eredményez összesen. Tervezzük 114.000Ft. értékű informatikai eszközök beszerzését 105.000Ft. pályázati pénz igénybevételével.
Az Önkormányzat az 1991.évi megállapodásban jelzett önkormányzati támogatást 2005. és 2006. évben 100.000,-Ft összegben határozta meg és utalta át az egyesület számlájára. 2007. évben ugyanezzel az összeggel számolunk.
Ebben az évben is részt veszünk az előző évihez hasonló, csak más szervezethez benyújtandó Nemzeti Civil Alapprogram Dél-Dunántúli Regionális Kollégiumának 2007. évi működési célra kiírt pályázatán 165.000Ft elnyerésére.
2/2006.határozat
Közgyűlés a 2007. évi pénzügyi tervet az előterjesztés szerint elfogadja egyhangú határozattal, és hozzájárul ahhoz, hogy az előterjesztés szerinti eszköz beszerzést az elnökség végrehajtsa.

3.napirendi pont: Elnökség beszámolója a 2006. évben végzett munkáról
Beszámolót az elnök tartotta. A nyolctagú elnöksége társadalmi munkában végzi feladatát, az Egyesület székhelye az egyik vezetőségi tag nyaralójában térítésmentesen van. Az Üdülőegyesületünk tagja a Balatonparti Fürdőegyesületek Szövetségének. Az elnökség az elmúlt évben negyedévente ülést tartott, ahol tájékoztatás hangzott el önkormányzati ülésekről és az elkövetkező időszak feladatairól. Az elnök, vagy az elnökség egyik tagja tanácskozási joggal részt vett a Balatonszárszó Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének minden ülésén, véleményt mondott az üdülőtulajdonosokat közvetlenül és közvetetten érintő döntésekről. Meg kell jegyezni azt, hogy az önkormányzatok -több balatonparti üdülőtulajdonosokból alakult civil szervezet vezetőjével történt beszélgetés is ezt támasztja alá- elsősorban bevételi forrásnak és nem egyenrangú partnernek tekinti az üdülőtulajdonosokat, és ezért az üdülőterület szépítését, karbantartását (utak, közterület, standok állapota) sokszor kitartóan éveken keresztül kell felvetnünk.
Az a véleményünk, hogy csak a balatonparti civil szervezetek összefogásával érhetünk el komolyabb eredményt, ezért minden alkalmat kihasználunk kapcsolataink szélesítésére.
Tovább kívánjuk bővíteni kapcsolatainkat a társegyesületekkel. 2006-ban a Balatonföldvári Üdülőtulajdonosok Egyesületével, ebben az évben a Balatonlellei Fürdőegyesülettel vettük fel a kapcsolatot. Meghívásukra részt vettünk Dr. Bakay Lajos orvosprofesszor balatonlellei emlékművének avatásán, dr. Vértes László vezetőségi tagunk tartalmas előadást tartott Bakay professzor életéről.
Rendszeresen jelen vagyunk az NCA Kollégiuma (ESZA Kft.), a Balatonparti Fürdőegyesületek Szövetsége és a Somogy megyei NOSZA (Somogy megyei Nonprofit Szektorért Alapítvány) rendezvényein.
Figyelemmel kísérjük, és lehetőségeink szerint véleményt mondunk az un. Balaton trv. módosításával kapcsolatosan.

Balatonszárszót érintő témák:
• 2007-ben az építményadó nem emelkedett, azonban az önkormányzat 2008. évi költségvetési tervezet bevételi oldalának számai alapján sajnos várható emelés a következő évben. Megjegyzem azt, hogy már az eddig fizetett üdülőadó is a legmagasabb a legtöbb balatonparti településsel összehasonlításban.
• 2006-ban a nyári szemétszállítás megoldott volt, minden kirakott zsákot elvitek. 2007-ben eddig újra sok kifogás volt a szemétszállítással kapcsolatban. Kérjük a tulajdonosokat arra, hogy 110 literes zsákban tegyék ki a nagyobb mennyiségű szemetet, és ne rakjanak ki sok kis zsákot.
• A téli szemétszállítás - korábbi ígéret ellenére sem - megoldott. Továbbra is kérjük az önkormányzat intézkedését.
• Az önkormányzattól kapott információk szerint 2008-tól -EU előírás szerint- a kirakott szemétben csak 5%-ban lehet nem konyhai hulladék, így levágott fű is. JAVASLAT: ne 110 hanem 10-20 liter/alkalom szemétszállításáért fizessünk, az eddigi rend szerint fizetett díj ezen felüli részéért kapjunk „Zöldfok zsákot”, amiben a kitett lenyírt füvet komposztálóba szállítják.
• 7-es út gépjármű -elsősorban a nagy kamion forgalom- miatt a magas zaj továbbra is komolyan zavarja a környék nyaralóiban a pihenni vágyok nyugalmát és egészségét(a gázolajban található mikron nagyságú szilárd részecskék allergiát okozhat). Közismert, hogy a Balaton trv.-t sértve az út mellett kiirtották véderdősávot,és ezt többszöri kérésünk ellenére sem nem pótolta az önkormányzat. Fák és bokrok telepítését a továbbiakban is szorgalmazzuk. Gondolkozunk azon, hogy az idén is esedékes önkormányzati támogatást fák és bokrok telepítésére fordítjuk. Kérem a környék nyaraló tulajdonosai segítségét az őszi telepítésben.
• A Nemzeti Civil Alapprogram Dél-dunántúli Regionális hatáskörű civil Szervezetek Támogatásának Kollégiuma 2006. évi pályázatán (500.000 Ft-ra adtuk be a pályázatot) és 100.000 Ft-ot nyertünk el, amit az önkormányzati támogatással (100.000Ft) kiegészítve egy hp. típusú Laptop vásárlására fordítottunk. A számítógép lehetőséget biztosít elektronikus levelek (E-mail) fogadására és küldésére (két tagtársunktól a közgyűléssel kapcsolatban kaptunk E-mail-t). E-mail-en tájékozódunk a pályázati kiírásról, feltételekről, hírlevelekről.
• Ebben az évben is részt veszünk az előző évihez hasonló, csak más szervezethez benyújtandó Nemzeti Civil Alapprogram Dél-Dunántúli Regionális Kollégiumának 2007. évi működési célra kiírt 2007. évi pályázatán 165.000Ft elnyerésére.

4. napirendi pont: Beszámoló elfogadása -határozathozatal - hozzászólások
3/2007. határozat:
Közgyűlés egyhangú határozattal a 2006.évi beszámolót elfogadja.

5.napirendi pont: 2007. évi feladatok
Dr. Gimesi András továbbra is szükségesnek tartja megvalósítani a korábbi közgyűléseken megfogalmazott javaslatokat, nevezetesen:
• továbbra sem megoldott az üdülőterületről a Móricz és a Bendegúz strandhoz lejáró ingatlan-nyilvántartási rendezése(szorgalmi jog);
• a Móricz Zs. strandra vezető erdei lejáratnál a levezető utat ki kell építeni, mind a lépcsős részt, mind a vasúthoz közelebb eső sáros részt rendbe kellene hozni;
• szorgalmazzuk azt, hogy az Önkormányzat tegyen lépéseket a szelektív hulladékgyűjtés (a községben legutóbb megjelentek szelektív gyűjtőtartályok), valamint központi komposztálás bevezetésére (Balatonlellén van erre példa);
• a Bendegúz téri strand esetében deklarálni szükséges -bár az RRt-ben változott a terület besorolása- az mindig is strand marad;
• a Hunyadi utca nyaralói mögött a vasútig húzódó elhanyagolt, gazos terület (ősszel sárga virágból származó pollen allergiás tüneteket okoz) rendbetartását kérjük az önkormányzattól, valamint a vasúton gyalogos átjáró kiépítése is szükséges lenne;
• a Hunyadi utca és a vasút közötti területen a rendezési tervben előírt módosítás miatt vételi ajánlatot kaptak a tulajdonosok. A rendezési terv kötelezettséget jelent az önkormányzat számára. A vélemények ismeretében képviselnénk a tulajdonosok érdekét az önkormányzati üléseken, pl. a kerítések elbontása és távolabbi felépítése kit terheljen;
• Az Önkormányzat intézkedjen a 7-es út melletti védőerdő visszatelepítéséről;
• Az egyesület egyik fontos feladata az, hogy az üdülőtulajdonosok által befizetett helyi adóinkból az Önkormányzat megfelelő mértékben költsön az üdülőterület karbantartására.
Bejelentés:
A Balatonparti Fürdőegyesületek Szövetsége és a Balatoni Hajózási ZRt. közötti megállapodás alapján az egyesületi tagok részére 2007-ben hétfőn, kedden és szerdán 50%-os kedvezményt biztosító igazolás igényelhető. Az igazolást a Szövetség állítja ki, az ülés után és később is lehetőség van az igények bejelentésére az Egyesületnél.
4/2007. határozat.
Közgyűlés a 2007.évi feladatok végrehajtását egyhangú határozattal támogatja és elfogadja.

6. napirendi pont: Egyebek
Hozzászólások:
Dr. Sárközi Miklós javasolja a költségtakarékos elektronikus (E-mail) levelezés bevezetését az egyesületi tagokkal.
Somfai János felveti: a 7-es útról származó zaj mérséklésére fák és bokrok telepítését és sebességcsökkentő tábla kihelyezését. Megemlíti továbbá, hogy a nyugati oldalon kicsi a szabad strand területe, kéri a Huba utcánál strand létesítését.
Jakab Istvánné kéri a kutyák fürdetését tiltó táblák kihelyezését a Huba utcai fürdőhelynél.
Mészáros András javasolja az egyesületi tagok toborzásával növelni az üdülőtulajdonosok érdekképviseletének érvényesítését. A Balaton törvény módosítását olyan módon, hogy az üdülőtulajdonosok nagyobb beleszólást kapjanak a helyi döntések meghozatalába. A keleti rész (Csárda utcától Földvár felé) forgalmának szabályozását: sebességkorlátozó-, elsőbbségadó- és a 7 útról leágazásoknál üdülőterületet jelző táblák kihelyezésével. Megjegyzi azt, hogy sajnos az Önkormányzat érdektelen ezekben az ügyekben. A hulladékszállítás ügyében kéri az érdekeink védelmét.
Szíjártó Jánosné érdeklődik arról, hogy az önkormányzatban van-e közterület felelőse, továbbá kifogásolja azt, hogy a központi, Óra téren található díszkút nem működik. Ő, valamint dr. Szabó István –E-mail-on– kérik a Berzsenyi és Kond utca sarkán található több éve betemetődött árok kitisztítását.
Dr. Gimesi András válaszában jelezte azt, hogy a felvetéseket továbbítja a polgármester úrnak, valamint azokat felveti az önkormányzati üléseken.

Megérkezik a Balatonszárszói Önkormányzat képviseletében a Polgármesteri Hivatal polgármestere és osztályvezetője. Levezető elnök üdvözli Dr. Méhész László polgármester urat , valamint Kilvinger Jenő urat, majd felkéri Méhész urat tájékoztassa az egyesület tagságát az Önkormányzat ez évre előirányzott terveiről.
Polgármester úr üdvözli a megjelenteket, sajnálja, hogy alacsony az érdeklődök száma. Méhész úr tájékoztatást adott arról, hogy a Berzsenyi - Jókai utcán tervezett kerékpárútra pályáztak, de a kapott pénz csak az állomástól Földvárig tartó részre elegendő, szeretnék viszont saját pénzen a központi strandtól kiépíteni a kerékpárutat. A községben új közterület felügyelő járja a területet. A szemétszállítás megoldására várják a javaslatokat.
Kilvinger Jenő ismertette: a Zöldfok Zrt. jelentősen megemelte a tavaszi lombtalanítás és az őszi nyesedékszállítás költségeit.

A jelenlevők a Polgármester úrnak a következők kérdéseket tették:
Dr. Lantos Tibor a Hunyadi utca több tulajdonosának nevében is érdeklődött a Hunyadi utca Balaton felőli telekhatár módosításának helyzetéről. Kérte a vasútig húzódó zöldterület rendszeres nyírását, a vasúti síneken átjáró létesítését és a Huba utcai zöldterületen strand létesítését. Kérte továbbá több figyelem fordítását az üdülőterületek rendbetartására. Az előzőeken kívül felvetette azt is, hogy az üdülőtulajdonosok legyenek jobban bevonva a község életébe és dolgainak rendezésébe. Válasz: a törvény nem teszi lehetővé azt, hogy az üdülőtulajdonosok is beleszóljanak az önkormányzat döntéseibe, munkájába. A Hunyadi utcai telkek korrigálásáról és az árról a képviselő-testület döntött, arról értesítették az érdekelt tulajdonosokat. A Hunyadi u. felújítása 2008. tavaszáig megtörténik. A Huba utcai zöld terület stranddá nyilvánításához komoly beruházás kell: WC, öltözők, zuhanyozó, stb.
Somfai János az Esztergom u-nál vasúti átjárót kér kialakítani. Válasz: a MÁV nem engedi új átjáró kialakítását.
Egyik üdülőtulajdonos megjegyezte: tudomása szerint kérésre a MÁV nem ellenzi az átjáró építését.
Preidl György megkérdezte azt, hogy az üdülőtulajdonosok befizetett adója hány %-a az önkormányzat bevételének és az állandó lakosok és az üdülőtulajdonosok számát. A szemétszállítás rendjét kifogásolta: kukákban kellene a hulladékot kihelyezni, a zsákokat az állatok szétszedik. Válasz: 2170 fő az állandó lakosok száma és a kétezer üdülőegységben 6-8.000 fővel számolnak. A bevétel a lakosok és üdülőtulajdonosok között 50-50%-ban oszlik meg.
Szíjártó János érdeklődik az elzárt magánstégek jogszerűségéről és javasolja a vatta szerű anyagot szóró fák kivágását. Válasz: az önkormányzat hatásköre nem terjed ki a Balaton medrének területére, ezért nem intézkedhet. A kanadai nyárfákat magánterületen nem vághatják ki.
Falus Péter érdeklődött arról, hogy a Bendegúz strand zöldterületként szerepel-e a rendezési tervben. Felhívta a figyelmet az Akácos-Páfrány u. kereszteződésében álló zebrát jelző tábla láthatóvá tételére, valamint több nyírfa és a vasút melletti fák kivágására. Válasz: a Bendegúz strand jelenleg zöldterület, a javított rendezési tervben szeretnék stranddá nyilvánítani. A többi felvetést megvizsgálják, megjegyzi a vasút melletti terület viszont magánterület.

Egyéb megbeszélnivaló nem lévén, levezető elnök megköszöni dr. Méhész László polgármester úr és kollégája szíves közreműködését, s a közgyűlést berekeszti.

Jelen jegyzőkönyv három eredeti példányban készült.

KMF

Szendrődi József Lahos Ilona Nagyné Szántó Éva Várhelyi Rezső
levezető elnök jkv. vezető jkv hitelesítők