Tájékoztató a Balatonszárszói Üdülőegyesületről

Tagdíj (háztartásonként): 2.000 Ft/év ; nyugdíjasokank 1.000 Ft/év

A Balatonszárszói Üdülőegyesület képviseli a nagyközség területén található kb. kétezer üdülőegység tulajdonosának érdekét, valamint a tulajdonosok, családtagjai és vendégei kellemes és nyugodt pihenési feltételei megteremtésének elősegítését. A nyolctagú elnökség társadalmi munkában végzi feladatát, az Egyesület székhelye az egyik vezetőségi tag nyaralójában térítésmentesen van. A www.bszue.hu honlap 2009-től üzemel, továbbá egy facebook csoport is a Balatonszárszói Üdülőegyesület néven. Az Egyesület képviselője csak tanácskozási joggal vesz részt a Balatonszárszó Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének azokon a nyilvános ülésein, amelyekre meghívást kap. Ott véleményt mond az üdülőtulajdonosokat közvetlenül és közvetetten érintő döntésekről. Véleményünk nem kötelező érvényűek. Javaslatainkat és felvetéseinket gyakran levélben is megküldjük az Önkormányzatnak. Az üdülőket érintő témákról tájékoztatást adunk tagjainknak.

A Balatonszárszói Üdülőegyesületet önálló jogi személy, 1991-ben alakult meg határozatlan időre és a többször módosított 1991. augusztusi 4-i alapszabály szerint működő demokratikus szervezet. Alapszabály (Pk. 601888/1991/1) módosítása a tv alapján végrehajtva, legutóbbi a Somogy megyei Bíróság 2004. 09. 27.-i végzése szerint.
Balatonszárszó nagyközség Önkormányzatával együttműködési megállapodás született 1991-ben a megalakuláskor, amely megállapodás ma is érvényben van. Ezen megállapodás alapján az Önkormányzattól minden évben támogatást kap az Egyesület, melyet ezúton is köszönünk. A támogatás összege évi 150.000 Ft.
Az Üdülőegyesület a tagok által befizetett tagdíjakból, az Önkormányzattal aláírt megállapodás alapján kapott támogatásból, esetenként pályázati pénzből gazdálkodik, adóssága nincs.

Balatonszárszó, 2022. május 22.

Wiesner Péter
elnök