2011.08.17. - értesítés

Tisztelt Üdülőegyesületi Tagok!

E levélen keresztül értesítelek benneteket,hogy Balatonszárszón, a zöldhulladék elszállítására az eredeti tervek szerint
2011. október 10. és 16. között kerül sor.
A további információkat a http://www.balatonszarszo.hu honlapon tekinthetitek meg.

Október 24-én lesz a legközelebbi önkormányzati ülés.
Amennyiben észrevételetek, vagy kérésetek azt jelezzétek felém!

Üdvözlettel: Wiesner Péter elnök

--------------------------------

Kedves Tagtársunk!

Remélem mindenkinek sikerült a nagyon változékony idő ellenére kellemesen eltölteni szabadságát, szabadidejét a balatonszárszói üdülőjében. Szeretném tájékoztatni Önöket az Egyesület 2011.év nyári rendezvényeiről.

Kérek minden E-mail tulajdonost arra, hogy kapcsolattartás érdekében jelentkezzen be a gimesi.andras@gmail.com címre.

Változás történt az Üdülőegyesület Elnökségében: 2011.08.14-i Elnökségi ülés határozata szerint az elnök Wiesner Péter, alelnök dr. Gimesi András, titkár Lahos Ilona. Elnökségi tagok: dr. Jakab István, Morvai Ferenc, Somfai János, Szendrődi József.

A Balatonszárszói Üdülőegyesület Üdülőhelyi Fórumot szervezett,
majd azt követően tartotta éves Közgyűlését
2011. július 31-én 10.00 órától
a balatonszárszói Csukás Szinházban (volt kertmoziban).

A Balatonszárszói Üdülőegyesület éves Közgyűlését 2011. július 31-én 11.30 órától
Tartotta a balatonszárszói Csukás Szinház-ban (volt kertmozi)

A közgyűlés jegyzőkönyve honlapunkon bszue.hu olvasható, kérésre postán megküldjük.

1/2011. határozat
Közgyűlés a 2010. évi elszámolást és beszámolót: 554.979 Ft. induló tökével, 335.076 Ft t. kiadással és 219.903 Ft. maradvánnyal egyhangú határozattal elfogadta.

2/2011.határozat
Közgyűlés a 2011. évi pénzügyi tervet 479.903 Ft. induló tökével, 349.000 kiadással és 130.903 Ft. maradvánnyal elfogadta egyhangú határozattal, és hozzájárul ahhoz, hogy az előterjesztés szerinti kiadásokat az elnökség végrehajtsa.
A Csukás Szin ház alapításához 50.000Ft. támogatást adunk. A Nemzeti Civil Alapprogram Dél-Dunántúli Regionális Kollégiumának 2011. évi működési célra kiírt pályázatán, 80.000 Ft.-ot nyertünk, Az alacsonyabb év végi záró tőkét a Csukás Színháznak nyújtott támogatás és a kisebb pályázaton nyert összeg okozza.

Az elmúlt év eseményeiről az elnök tartotta a beszámolót:
Az Üdülőegyesület nyolctagú elnöksége társadalmi munkában végzi feladatát, ezért bér– és foglalkoztatási költségek nem terhelik költségvetésünket. Nincs telefon, internet bérleti díjra kiadásunk. A felsoroltak kb.55-65 ezer Ft. megtakarítást jelentenek.
Elnökségi tagjaink postázták 2010. év nyarán a kb. 1700 üdülőegység 85-90 %-ába az éves közgyűlésünkre szóló meghívót, továbbá ősszel tájékoztatót a Balatonszárszói Üdülőegyesületről.A tájékoztatóban ismertettük céljainkat és felhívást tettünk közre az összefogás érdekében. A levelek postán történő feladása kb. 240 ezer Ft. költséget jelentett volna, amire természetesen nincs anyagi fedezetünk.
Kéréssel fordultunk tagjaink felé azzal, hogy egyesületnek szüksége van aktív tagokra, akik elnökségi tag és elnök, valamint a könyvelő tisztségét is vállalják.
Szeretném hangsúlyozni 7 hónap tapasztalatát: reményt keltőDorogi Sándor polgármester úr új szemléletű hozzáállása a község ügyeinek intézéséhez. Az üdülőtulajdonosok jogos érdekeinek figyelembe vételére jó reményeink vannak.
Polgármester úr folyamatosan várja az üdülőtulajdonosok észrevételeit, kérdéseit, javaslatait, fogadóórája nincs, bármikor elérhető, nyitott a találkozásra.
Levélben és az önkormányzati ülésen szóban is tiltakoztunk a 2011. évi szemétszállítási díj 10%-os emelése miatt. Ugyanakkor megállapodtunk Polgármester úrral arról, hogy a szemétszállítási díj megállapításáról tárgyalunk.
Tekintettel arra, hogy egyes szárszói lakosok úgy gondolják, hogy azért nem jut elég anyagi forrás a községre, mert az önkormányzati bevételt az üdülőterületre kell költeni, a 2011. évi költségvetés tárgyalásánál (2011. febr. 14-i önkormányzati ülésen) kértük az üdülőhelyi adó felhasználásának elkülönített kimutatását.
Kértük (az idényre megtörtént) a Jókai utcán a strand lejáróknál gyalogátkelő felfestését és tábla kihelyezését, mivel a „fekvő rendőröket” eltávolították
2010. szeptemberben több fürdőegyesület mellett a mi felvetésünkre is a Balatonparti Fürdőegyesületek Szövetség (BFSZ) elnöke, Basa István levélben fordult az üdülőtulajdonosok hátrányos megkülönböztetése miatt a Köztársasági Elnök és Szászfalvi László államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) urakhoz. 2011. januárban szintén ebben a témában a BFSZ elnöke levélben kért segítséget dr. Bókai István úrtól, a Balaton Fejlesztési Tanács újelnökétől, valamint dr. Salamon László úrtól a Magyar Országgyűlés Alkotmány-előkészítő Eseti Bizottság elnökétől. A levelek olvashatók honlapunkon. (www.bszue.hu)
2010. szeptemberben a „hulladékképződés megelőzéséről és a hulladékgazdálkodásról” tárgyú törvénytervezethez más fürdőegyesületek mellett mi egyesületünk is, valamint a Balatonparti Fürdőegyesületek Szövetsége tagsága nevében az elnök külön is, - úgyis, mint a Magyar Tenger környezetének védelme és tisztántartása elkötelezett hívei - észrevételeket és javaslatokat küldött az illetékes Vidékfejlesztési Minisztériumba. Olvasható a honlapunkon.
2011. január 29-én a Balatonszárszói Turisztikai Egyesület programismertető fórumot tartott, amelyről tagjainknak tájékoztatást küldtünk, de ez honlapunkon is olvasható.
Dorogi Sándor polgármester úr és a Balatonszárszói Turisztikai Egyesület elnöke Rácz Sándor Úr meghívta a találkozóra Balatonszárszó lakóit és az Üdülőegyesület tagjait is. A találkozón, mint vendég kb.50 fő vett részt.
Csukás Színház alapításához 50 ezer Ft.-tal járultunk hozzá, erről a színház falára kihelyezett táblán is értesülhetnek.
2011. március 29-én Lahos Ilona és dr. Gimesi András tárgyaltak a Polgármester úrral az üdülési idényre való felkészüléssel kapcsolatos témákról:
1./ A hirdető táblákat javasolunk elhelyezni az utcák szabad-strandokra vezető végénél.
2./ Bendegúz és Huba utcai strandon megfelelő minőségű 3 illetve 2 db. pad kihelyezése indokolt lenne.
3./ A strandok biztonságos elérése érdekében Jókai utcán a Móricz standhoz vezető utcák kereszteződésében, Bendegúz standnál és Berzsenyi-Huba utca kereszteződésében „ZEBRA” felfestését kérjük.
4./ A lim-lom szállítás időpontját korainak tartjuk, kérjük azt a következő években május második felére tervezni.
5./ A zöld nyesedék szállítását április második felére, az őszit november végére kérjük tervezni. Tekintettel arra, hogy a szállítást a Szárszóért Kft. végzi a későbbi időpont jobb munkatervezést tesz lehetővé. Ősszel az üdülőterület kihalt, nem zavaró a kitett nyesedék.
2011. június 27-én Jakab István, Somfai János, Wiesner Péter és dr.Gimesi András találkozott a Polgármester úrral. A felvetésre került témák:
1. gratuláció a Csukás Színház megnyitásához;
2. polgármester hozzájárulása Csukás Színház igénybevételéhez július 31-i közgyülésünkre;
3. a hivatal új honlapja jó tájékoztatást nyújt, kérjük, legyen rajta a szárszói újság is;
4. az üdülőtulajdonosok érdekében tett intézkedések értékelése, elismerése;
5. zöld szállítás megoldásáért köszönet;
6. az egyesület honlapjának elérhetősége jelenjen meg a hivatal honlapján.

3/2011. határozat:
Közgyűlés egyhangú határozattal a 2010.évi beszámolót elfogadta.

4/2011. határozat:
Közgyűlés az alapszabályt az előterjesztés szerint elfogadta egyhangú határozattal
A Somogy Megyei Főügyészség felszólítására és észrevételei miatt került sor az alapszabály módosítására.

5/2011. határozat:
A közgyűlés Dr. Gimesi Andrást, Jakab Istvánt, Lahos Ilonát, Morvai Ferencet, Somfai Jánost, Szendrődi Józsefet és Wiesner Pétert elnökségi tagnak megválasztotta egyhangú határozattal.

6/2011. határozat:
Közgyűlés egyhangú határozattal a 2012.évi feladatokat elfogadta.
2012. évi feladatok: Utak felújítására a sorrend egyeztetése az önkormányzattal. Huba utcai fürdőhelyen állandó, vagy mobil vizes blokk felállításának szorgalmazása. Az üdülőterületen a csendrendeletre, nyári építkezési tilalomra és forgalomkorlátozásra javaslat. A szemétszállítási díj megállapításának figyelemmel kisérése.

Az Üdülőhelyi Fórumon
felkérésünkre Dorogi Sándor polgármester úr adott tájékoztatást a nagyközség helyzetéről, fejlesztési elképzeléseiről.

Polgármester úr üdvözölte a megjelent üdülőtulajdonosokat, a jelen levő munkatársait, és az újságírókat. Megemlitette, hogy nincs könnyű helyzetben, mivel rövid tájékoztatásra kérték, de ez az első alkalom amikor jelentősebb számú üdülőtulajdonossal találkozhat. Emlékeztetett a január 31-i rendezvényre, amelyre üdülőtulajdonosok is jöttek az ország távoli vidékeiről. Felhívta a figyelmet arra, hogy nincs fogdó órája,bármikor lehet hozzá menni a problémákkal.
Elmondta, Balatonszárszón 2200 lakosa közül 700 nyugdíjas van. Nagy múltú iskolával és jó óvodával rendelkeznek, ezek fentartása a csökkenő gyerek létszám miatt nehézkes. Költségvetésük 650 millió Ft. éppen elegendő a működésükhöz, adósságuk nincs, van bizonyos tartalékuk. Megemlítette, az üdülők után fizetett adó nélkül a község működése veszélybe kerülhet. 2010. évben az idegenforgalmi adó 18 millió Ft. volt, ennek minden 1Ft.-hoz az állam hozzátesz 1,5Ft-ot. Ezt az összeget csak a település fejlesztésére —utak, járdák és programok— fordítják. Nagy feladatot jelent a lombtalanítás és nyesedék elszállítása, amit igyekeznek költség takarékosan megoldani. Megemlítette és elitélte az illegális szemétlerakókat. Egy üdülőtulajdonos munkájával sikerült megszüntetni a József Attilla utca melletti erdő megtisztítását. Több teherautónyi szemetet elszállítottak az szőlőhegyi és halastó melletti illegális szemétlerakóból. Kérte a szelektív gyűjtök és környékének rendeltetés szerü használatát. A köztisztaságra figyelemmel büntetni fogják az illegális szemétlerakókat.
Nyaralók biztoságának biztosítása fontos feladatot jelent. Van Polgárörség és helyben lakó két rendőr. Tervezik a beágazó utaknák kamerák üzemeltetését a gépkocsi forgalom kontrolálására.
Tájékoztatásra szolgál a kéthónaponként megjelenő újság és az új honlap (www.balatonszarszo.hu).
Elkezdték az árkok karbantartását. Az utak állapota sok helyen kritikus. Javításuk nagyon nagy összegbe kerül, de az elkövetkező évkben el kell kezdeni a Berzsenyi utcával.. Kerékpár utakra a hatalmas önerő miatt nem gondolhatnak.
Reméli többen fedeztek fel kisebb-nagyobb változást: kézműves foglalkozást, a szinház megnyitását. Egyetlen nyári rendezvényt sem kellett elhalasztni, mivel volt alternativa, fedél alá (Csukás Szinház) lehetett azokat átirányítani, szemben a környező településeken, ahol sok rendezvény maradt el. Szeptemberben is lesz több szinvonalas műsor, tehát érdemes Szárszóra lejönni.
Kéri a jelenlevő kb. 100 főt az 1400 üdülő tulajdonból, hogy mondják el szomszédaiknak, barátaiknak: sajnálhatják, hogy nem jöttek el a rendezvényre.
Hozzászólások:
A megjelent üdülőtulajdonosok felszólalásai között voltak kritikus hangvételűek is, de a többség elismerően szólt az tapasztalt pozitív változásokról.
Sokan kifogásolták az utak állapotát. Kisfaludi, Esztergom, Hunyadi utcák szinte járhatatlanok, de a Berzsenyi és Jókai, valamint az abból nyíló utcák is felujításra szorulnak. Többen érdeklődtek kerékpár út építéséről. Egységes volt az igény csend rendelet (fűnyírás zajos tevékenység korlátozása, szezonban építési tilalom) megalkotására. Igény van az üdülőterületen sebességkorlátozó táblák kihelyezésére, valamint az M7-es bevezetésénél az Orgona-Hajnal utcák keresztezésénél elsőségadó táblára. Kérték padok kihelyezését a Balaton partra és élelmiszer bolt nyitását az üdülőterületen, továbbá a balatoni öblök tisztítását. A szemétszállítás most is központi téma volt, és volt aki a Móricz strandon található épületek jogi helyzete felöl érdeklődött.
Polgármester úr jelezte, hogy az anyagi helyzetük határozza meg a felvetett hiányosságok megoldásának sorrendjét. Kollegái jegyzeteltek és már hétfőn elkezdik az elhangzott problémák feldolgozását, megszüntetését.

Balatonszárszó, 2011. augusztus 17.

Tisztelettel:
dr. Gimesi András sk.